Europa är på god väg mot hållbar elvärme

måndag 28 mars 2022

Elen kommer att bli allt viktigare.

I takt med att Europa går mot klimatneutralitet 2050 förväntas efterfrågan på el öka till 30% 2030 och till 50% 2050.

EU-kommissionen siktar på att 84 procent av eenergibehovet år 2050 ska tillgodoses av förnybara energikällor, vilket kommer att minska CO2-utsläppen avsevärt. Det är här som elburen golvvärme kommer in i bilden, och kommissionen siktar på att 40% av uppvärmningen av bostäder ska komma från el år 2030, och öka till minst 50 och upp till 70% år 2050.

 

Elburen golvvärme kommer dessutom att bli billigare för konsumenterna än traditionell teknik med gas, flytande eller fast bränsle.

Med tanke på de pågående försöken att öka energieffektiviteten i byggnader med hjälp av isolering och öka produktionen av förnybar el på plats, kommer flera elbaserade tekniker för rumsuppvärmning att stödja denna övergång, inklusive elburen golvvärme.

Ny forskning visar faktiskt att elburen golvvärme i kombination med solceller är den mest kostnadseffektiva värmelösningen när det gäller högisolerade bostadshus.

Nya data visar också att det årligen byggs ytterligare 1,2 miljoner nya bostäder som är anpassade för elburen golvvärme. Mellan 2016 och 2019 skulle detta motsvara 5,4 miljoner bostäder.

Elburen golvvärme är en stor möjlighet för Europa. Det kan spela en viktig roll när det gäller att minska utsläppen, öka energieffektiviteten i byggnader och i slutändan göra det möjligt för Europa att uppfylla sina ambitiösa klimatmål.

För att förverkliga denna vision behöver vi ambitiösa mål för förnyelsebar energi, en lägre primärenergifaktor för att säkerställa att villkoren för offentlig finansiering av eftermontering av uppvärmningssystem är teknikneutrala mellan elektriska uppvärmningslösningar, samt främja småskalig förnybar energiproduktion på plats.

Låt oss hjälpa Europa i rätt riktning mot hållbar elvärme.

Titta på videon som har tagits fram av Electric Underfloor Heating Alliance (EUHA). Organisationen för samman tillverkare för att främja produktsektorns intressen inom en ny elektrifierad infrastruktur för smarta elnät.

Se filmen