En femte Danfoss-produkt får märkningen Solar Impulse Efficient Solution

onsdag 4 september 2019
En femte Danfoss-produkt får märkningen Solar Impulse Efficient Solution

Allt fler Danfoss-lösningar får den exklusiva Efficient Solutions-märkningen från Solar Impulse Foundation. VLT® AQUA Drive FC 202 är den femte Danfoss-produkten som utses till en av världens 1 000 mest rena och lönsamma lösningar som är skonsamma mot miljön. Danfoss dedikerade frekvensomriktare är konstruerad för att leverera högsta möjliga styrbarhet och möjliggör energineutralitet inom hela vattensektorn.

Maximal energieffektivitet för vatten- och avloppstillämpningar

VLT® AQUA Drive levererar högsta möjliga prestanda för vatten- och avloppstillämpningar som drivs av växelströmsmotorer. Omriktaren har en rad olika kraftfulla standardfunktioner som kan utökas med prestandahöjande tillval, vilket gör den till det optimala valet för både nya och befintliga anläggningar.

Eftersom belastningen vid anläggningar för vatten- och avloppsvattenbehandling kan variera avsevärt från dag till dag, är det en god affär att välja till motorstyrning för roterande utrustning som till exempel pumpar och fläktar. Nya generationens VLT® AQUA Drive kan redan första året ge kostnadsbesparingar på 10–30 % jämfört med traditionella omriktarlösningar. Den höga tillgängligheten, låga energiförbrukningen och de låga
underhållskostnaderna ger en mycket låg total ägandekostnad. Tack vare snabb och användarvänlig konfiguration av vatten- och pumpinställningar är installationstiden minimal.

Läs mer om VLT AQUA Drive FC 202

Den innovativa vatten- och avloppslösningen stödjer inte mindre än fyra av FN:s mål för hållbar utveckling –  nr. 6, 7, 11, and 12 - vilket är ett utmärkt skäl för ägare av vatten- eller avloppsanläggningar att välja just Danfoss frekvensomriktare till sina anläggningar.

Mål för hållbar utveckling och Solar Impulse Foundation

1,000 Efficient Solutions, de 1 000 lösningarna, som baseras på bedömningar utförda av oberoende experter från World Alliance,
utgörs av det bästa världen har att erbjuda när det gäller rena och lönsamma lösningar som är skonsamma mot miljön. Dessa effektiva lösningar uppfyller fem av FN:s mål för hållbar utveckling. De presenteras för regeringar, företag och institut i syfte att uppmuntra dem att ta fram mer ambitiösa miljömål och energipolicyer.

Märkningen fungerar som en ny och förtroendeingivande symbol som kan användas på produkter, processer och tjänster och som utgör en kvalitetsgaranti för den som vill implementera rena lösningar. Märkningen ger också de innovatörer som står bakom dessa produkter och tjänster
en konkurrensfördel.

World Alliance strävar efter att snabba på arbetet för att motverka klimatförändringarna genom att skapa en större enhetlighet mellan privat och offentlig sektor. World Alliance stöds av Solar Impulse Foundation, vars grundare, styrelseordförande och ledare, Bertrand Piccard, vill exemplifiera vad som är möjligt att genomföra med dagens innovationer. Han menar att vi står inför en vändpunkt: – Förr i tiden var miljöteknik, eller cleantech, inte lönsamt, men det är det i dag. Äntligen kan vi förena ekonomi och ekologi.

World Alliance har i dag över 1 900 medlemmar och växer i snabb takt.

Relaterade länkar

Läs mer på Solar Impulse Foundation hemsida

Danfoss mål för hållbar utveckling

Läs sortimentsguiden för VLT AQUA Drive FC 202 här