EC+-konceptet driver den optimala luftkonditioneringen på Volkswagens Navarra-fabrik

fredag 6 december 2019

Upptäck hur Volkswagen uppnådde energibesparingar vid AHU-drift på 20 %.

Genom innovation och planering ämnar Volkswagen att kontinuerligt minska energiförbrukningen och tillhörande koldioxidutsläpp vid sina fabriker. Ett bra exempel på detta är luftkonditionering. Kraven som ställs på luftkonditionering av byggnader ökar hela tiden. Axialfläktar kan ha stor betydelse för att kunna kombinera tekniska krav med en hållbar byggdesign.

 

Läs mer här