Danfoss lanserar ”världens minsta” EEV för AC- och IT-kylning i liten skala

måndag 27 april 2020
Danfoss ETS 5M är konstruerad för små AC- och CRAC-enheter

Danfoss har presenterat det som tros vara världens minsta elektroniska expansionsventil (EEV), en mini-EEV för små AC- och CRAC-enheter, vilket gör det möjligt för OEM att uppnå bättre systemeffektivitet, högre tillförlitlighet och tystare drift.

Danfoss ETS 5M, som har utvecklats för att uppfylla marknadens behov av enheter med tystare drift och högre tillförlitlighet, är betydligt mindre och lättare än de näst bästa alternativen – vilket ger OEM möjlighet att skapa kompakta systemkonstruktioner eller byta ut enheter i befintliga system.

För komforttillämpningar erbjuder ETS 5M en garanterat låg ljudnivå och kapacitet för dubbelriktat flöde med höga prestanda – vilket möjliggör tyst, exakt drift för både kyla och värme.

Dessutom är ETS 5M perfekt för CRAC-enheter (Computer Room Air Conditioners) med hög förångningstemperatur med direktexpansion. Den exakta flödesregleringen och det förstklassiga skyddet mot fukt och inre läckage ger ökad systemtillförlitlighet på datacenter där temperaturen måste hållas på en konstant nivå dygnet runt. De nya ventilerna är elektriskt kompatibla med befintliga 12 V-drivenheter. Det är ett enormt tillskott till portföljen med små AC-enheter och en utökning av en redan väletablerad portfölj med komponenter för CRAC-enheter med en mängd olika kapaciteter, däribland kompressorer, styrenheter och givare, systemskydd som torkfilter, kul- och backventiler och mikroplattvärmeväxlare i WC-system.

Danfoss ETS 5M finns nu med i Coolselector<sup>®</sup>2
Danfoss ETS 5M finns nu med i Coolselector®2

Viktiga funktioner och fördelar är bland annat:

  • Utmärkt flödesreglering – särskilt vid partiell belastning
  • Möjligheter för flexibel systemdesign – med vertikal installationsriktning på ±90°
  • Kompatibla med köldmedier med lågt GWP-värde – till exempel R32
  • Låga byteskostnader – tack vare kompatibilitet med befintlig ventildrivenhet
  • Hög inre täthet – i normala och reverserade flödeslägen
  • Stort utbud av lödade kopparanslutningar – för enkel systemdesign

Victor Marinich, Global Marketing Director Danfoss Cooling – Air Conditioning: ”ETS 5M innebär avsevärda designfördelar för tillverkare av originalutrustning. Det är världens minsta EEV, vilket inte bara gör det möjligt för designers att bygga mer kompakta system, utan också bidrar till att förbättra effektiviteten – något som gör den till en mycket kostnadseffektiv lösning för slutanvändare”.

”Dessutom har man genom labbtester kunnat bevisa att ventilen har ljudmässiga prestanda som överträffar de allra flesta befintliga produkter under en mängd olika driftsförhållanden och vid en mängd olika köldmediefyllningar.

”Under testförhållandena hade Danfoss ETS 5M den lägsta läckagehastigheten i båda riktningarna i jämförelse med andra EEV:er”.

Danfoss ETS 5M är i dagsläget tillgänglig för små AC-enheter och CRAC-tillämpningar, men Danfoss vill utöka komponentens användningsområde, inledningsvis till att omfatta tillämpningar som värmepumpar, och längre fram även semi-plugin-skåp, kylrum och kyltransporter.

Till produkturvalet i Coolselector®2

Till Product Store - Product Catalogue: ETS 5M