Danfoss presenterar ett omfattande sortiment av R32-godkända komponenter

torsdag 26 mars 2020

Som svar på det globala skiftet från R410A och R22 har Danfoss lagt till ett komplett sortiment av komponenter för att hjälpa OEM-tillverkare att tillverka luftkonditioneringssystem med R32.

Med relativt låg global uppvärmningspotential (GWP) på GWP-675, hög volymetrisk kapacitet och verkningsgrad, lägre inköpspris och systemfyllning har R32, tillsammans med R452B och R454B, blivit ett av de mest populära alternativen till R410A för kommersiella luftkonditioneringssystem och värmepumpar.

Som svar på den höga efterfrågan, och som en fortsättning på lanseringen av multiköldmedium-sortimentet för R410A/R452B/R454B tidigare i år, har Danfoss presenterat ett komplett sortiment av komponenter som gör det möjligt för OEM-tillverkare att utforma R32-system på upp till 700 kW/260 TR.

Sortimentet innehåller:

  • DSF-scrollkompressorer med fasta varvtal med IDV:er, optimerade för R32 – komplett sortiment tillgängligt i slutet av 2020
  • Mikroplattvärmeväxlare (MPHE-Z-design), optimerade för R32 – komplett sortiment tillgängligt i slutet av 2020
  • Värmeväxlare med mikrokanaler (MCHE) anpassade för R32
  • Den elektroniska expansionsventilen Colibri® (ETS C) samt TGE- och TR6-expansionsventiler för amerikanska bostäder
  • Systemskydd och rörkomponenter såsom NRV-backventiler, GBC-kulventiler, STF-4-vägsventiler, EVR v2-magnetventiler, ACB-pressostater och DST P110-givare, DML och DCL för luftkonditioneringsenheter i bostadshus och DCRE-torkfilter för större luftkonditioneringsenheter samt SG-synglas – alla godkända för R32. Kompatibiliteten har kontrollerats med alla råmaterial och alla anslutningar över 25 mm, förutom EVR v2, har validerats i enlighet med PED-kategori II och med amerikanskt godkännande.

Viktigt att veta är att Danfoss scrolldesign gör det möjligt för OEM-tillverkare att dra full nytta av de termodynamiska egenskaperna hos R32, med mer än 10 % högre volymetrisk kapacitet för samma kompressorstorlek. Denna optimerade design förbättrar $/TR-€/kW-förhållandet. Den minskar också effekten av höga gasutsläppstemperaturer utan att dyr vätske- eller ånginsprutning behövs – en betydande kostnadsfördel – och möjliggör ett brett driftområde, lämpligt för användning i reversibla system.

DSF-sortimentet är dessutom, precis som Danfoss DSH-sortiment för multiköldmedium, utrustat med mellanliggande utloppsventilteknik (IDV) för att uppfylla de senaste årstidsbaserade verkningsgradskraven. 

Matthieu Stoll, Danfoss Cooling, AC Segment Marketing Director sade: ”Världen över skiftar OEM-tillverkare av luftkonditionering från R410A. Genom att lägga till ett nytt R32-sortiment av produkter till vårt befintliga multiköldmedium-sortiment för R410A/R452B/R454B har vi åtagit oss att erbjuda våra kunder ett så brett utbud av alternativ som möjligt.

Coolselector®2 är en kylprogramvara som kan laddas ned utan kostnad. Den erbjuder ett vetenskapligt, tidsbesparande sätt att välja komponenter tillverkade av Danfoss och garanterar optimal kapacitet i kyl- och luftkonditioneringssystem genom att tillhandahålla korrekt teknisk information. Coolselector®2 gör opartiska beräkningar för val av kyl- och luftkonditioneringskomponenter utifrån användarens egna krav eller standardarbetsförhållanden.