Danfoss och Beijer Ref förnyar sitt samarbetsavtal med utökat fokus på hållbarhet

måndag 17 oktober 2022

Danfoss A/S, ett världsledande företag när det gäller hållbara, energieffektiva och smarta tekniska produkter och lösningar och Beijer Ref ABS, en världsledande återförsäljare av kyl- och HVAC-teknik, har förnyat sitt långvariga samarbetsavtal.

Enligt det nya treåriga avtalet kommer samarbetet för första gången att omfatta en ambitiös projektplan för att nå resultat när det gäller den cirkulära ekonomin genom att testa produkters cirkulära potential i alla delar av värdekedjan.

I och med förnyelsen av avtalet och den intensifierade satsningen på att gemensamt utveckla nya cirkulära metoder som en del av samarbetet mellan Danfoss och Beijer Ref tar de båda företagen ett viktigt steg framåt i omställningen till en cirkulär ekonomi. Dessutom förenas bolagen genom att de delar samma ambitiösa mål när det gäller såväl miljö, sociala frågor och styrning (ESG) som hållbarhet, vilket skapar långsiktigt värde för deras kunder och miljön.

Jürgen Fischer and Christopher Norbye

 

Jürgen Fischer, President för Danfoss Climate Solutions, kommenterar:
”Tillverkare och grossister måste driva på den cirkulära ekonomiska omställningen. Vi gläder oss åt samarbetet med en viktig partner som Beijer Ref så att vi tillsammans kan påskynda och utveckla effektiva strategier och åtgärder för att optimalt dra nytta av produkters cirkulära egenskaper, sträva efter hög materialåtervinning, hög utnyttjandegrad och uthållighet hos produkter och serviceerbjudanden.”

Christopher Norbye, CEO för Beijer Ref, tillägger:
”Vi är mycket nöjda med förnyelsen av vårt samarbetsavtal, och tillsammans med Danfoss ser vi fram emot att implementera denna nya och ambitiösa hållbarhetsplan. Under det senaste decenniet har EU-kommissionen antagit flera cirkularitetsfrämjande policyer, och det är mycket viktigt att vi fortsätter att stödja denna hållbara omställning."


För mer information kan du kontakta:
Danfoss Group Communication & Sustainability
Mikkel Ballegaard Pedersen, Public Relations Manager
Tel: +45 2610 9519
E-mail: mikkel.ballegaard@danfoss.com

Beijer Ref AB
Christopher Norbye, CEO
Telephone +46 40-35 89 00
E-mail: cne@beijerref.com

Om Beijer Ref AB

Beijer Ref ABS är en teknikorienterad handelskoncern som genom mervärdesprodukter erbjuder sina kunder konkurrenskraftiga lösningar inom kommersiell och industriell kyla, värme och luftkonditionering. Beijer Ref är en av världens största kylgrossister med försäljning i 42 länder i Europa, Afrika, Asien och Oceanien.

Läs mer om Beijer Ref AB

Om Danfoss

Danfoss utvecklar lösningar som ökar maskiners produktivitet, minskar utsläppen, sänker energiförbrukningen och möjliggör elektrifiering.

Våra lösningar används inom områden som kyla, luftkonditionering, uppvärmning, kraftomvandling, motorstyrning, industrimaskiner, fordon, marin utrustning samt utrustning för vägar och terräng. Vi tillhandahåller även lösningar för förnybar energi, som sol- och vindkraft, samt fjärrenergiinfrastruktur för städer.

 Vår innovativa teknik går tillbaka till 1933. Danfoss är ett familjeägt företag med över 40 000 anställda och betjänar kunder i fler än 100 länder genom ett globalt nätverk av 95 fabriker. Huvudkontoret ligger i Nordborg, Danmark.

Läs mer om Danfoss