Danfoss bildar ett nytt segment: Climate Solutions Segment

tisdag 12 januari 2021

Danfoss har förändrat sin gruppstruktur, vi har slagit ihop segmenten Heating (värme) och Cooling (kyla) till Danfoss Climate Solutions. Med det nya segmentet Climate Solutions kommer Danfoss att intensifiera sitt fokus på den gröna agendan på attraktiva globala marknader.

Överallt i världen är det ett förstärkt fokus på klimatinsatser och genom att kombinera segmenten Heating (värme) och Cooling (kyla) i Danfoss Climate Solutions investerar Danfoss i framtiden för att hjälpa kunder och partners att vidta åtgärder för att mildra klimatförändringarna och bygga en grönare framtid.

Danfoss Climate Solutions har ledande positioner inom hållbara och energieffektiva lösningar för industrin, inom byggnation och hela livsmedelskedjan och kommer att utnyttja klimatagendan och målen i ”Parisavtalet” och i EU:s Green Deal som starka drivkrafter att påskynda ansträngningarna. Med det nya segmentet Danfoss Climate Solutions kommer Danfoss att ytterligare stärka sitt fokus på innovation och applikationsexpertis för att bli en ännu starkare teknologipartner för kunder och partners.

”Vad vi konstruerar och vad vi säljer spelar en roll i klimatagendan och i att uppfylla världens klimatmål. Byggnader måste göras energieffektiva och koldioxidutsläppen måste minskas. Regeringar och den privata sektorn har båda viktiga roller för att se till att investeringar i hållbar energiinnovation ökar snarare än minskar i detta avgörande ögonblick. Vi har redan de tekniker och de lösningar som behövs för att stödja övergången till en koldioxidfri ekonomi, och genom att samarbeta kan regeringar, företag, investerare och medborgare bättre förstå de utmaningar vi alla står inför - och hur man kan övervinna dem, säger Jürgen Fischer, President Danfoss Climate Solutions.

För mer information:
Danfoss Media Relations
+45 70 20 44 88