Danfoss fördubblar energieffektiviteten för COP26

torsdag 4 november 2021

Danfoss uppmuntrar beslutsfattare att agera under COP26. I en omfattande kampanj riktad mot COP26-deltagarna i Glasgow lyfter Danfoss fram att energieffektivitet är det mest kostnadseffektiva sättet att uppnå ekonomisk tillväxt, minska koldioxidutsläppen i våra ekonomier och uppfylla målen i Paris klimatöverenskommelser..

I en kampanj som riktar sig till deltagarna under COP26 i Glasgow, Storbritannien, säger Danfoss (en ledande leverantör av lösningar som möjliggör den gröna omställningen) att energieffektivitet ger mer än 40 procent av minskningen av energirelaterade utsläpp som världen behöver för att fullt ut uppnå internationellt klimat och energimål.

Danfoss deltar på COP26 för att träffa politiska ledare och icke-statliga organisationer, för att hjälpa till att förstärka budskapet att klimatåtgärder behövs nu. Kampanjen inkluderar en omfattande digital kampanj samt en omslag runt den tryckta upplagan av tidningen Financial Times med ett huvudbudskap till deltagarna på COP att den grönaste energin är den energi vi inte använder.

Se uppmaningen till klimatåtgärder i den här videon från Danfoss VDKim Fausing.

Enligt Martin Rossen, Senior Vice President, Group Communications and Sustainability på Danfoss, fokuserar kampanjen på energieffektivitet eftersom årliga globala förbättringar nådde ett decenniums lägsta nivå under 2020. Siffror från International Energy Agency visar att energiintensiteten endast förbättrades med 0,8 procent under 2020, ungefär hälften av priserna, korrigerat för väder, för 2019 (1,6 procent) och 2018 (1,5 procent).

"Det är absolut nödvändigt att beslutsfattare på COP26 prioriterar energieffektivitet. Det är den viktigaste enskilda komponenten för att nå Parismålen, det är extremt kostnadseffektivt och det kan öka ekonomin och skapa jobb", säger Martin Rossen. Martin Rossen, som tidigare arbetat som stabschef för Danmarks premiärminister Mette Frederiksen, ser den nuvarande energikrisen som en potentiell ögonöppnare för beslutsfattare.

I en artikel som nyligen publicerades på politics.co.uk skriver Rossen att stigande priser bör påminna beslutsfattare om att den grönaste energin är den energi vi inte använder.

Läs texten på politics.co.uk här

“Mest energi används i våra städer och byggnader, fabriker och transporter. Och vi använder mycket mer energi än vi behöver, vilket inte bara är dåligt för klimatet utan också för ekonomin. Om inte annat borde ökningen av energipriserna vara hävstången för klimatåtgärder vid COP26", säger Martin Rossen och understryker att det inte finns någon tid att slösa.

"Snackets tid är förbi. Nu är det dags att agera och energieffektiva lösningar är redo att implementeras”, säger han.

Om kampanjen

  • Digital kampanj i 25+ länder riktade sig till beslutsfattare och politiska ledare med en video från Danfoss VD Kim Fausing om vilken roll energieffektiviteringsförbättingar spelar i den gröna omställningen och hur teknik som är tillgänglig idag kan minska kostnaderna för att rulla ut förnybar energi, påskynda den gröna omställningen och skapa jobb
  • Financial Times placering – Den grönaste energin är den energi som vi inte använder. Läs mer här
  • Virtuellt COP26 sidoevenemang om den unika möjlighet som ekonomisk återhämtning och nya nationella infrastrukturplaner skapar för att snabba upp den gröna omställningen Live från den gröna omställningen: Dekabonisering av byggnader och dess konstruktion

Kontaktperson:
Mikkel Ballegaard Pedersen
Regional PR Lead
+45 26 10 95 19
Mikkel.ballegaard@danfoss.com

COP26 - UN Climate Change Conference

Vid COP26 i Glasgow måste länder snarast lägga fram konkreta planer för att möta 1,5°-scenariot. Men vi glömmer ofta att den grönaste energin är den vi inte använder alls.