Danfoss bygger framtidens stormarknad vid huvudkontoret i Nordborg i Danmark

tisdag 29 mars 2022
Banbrytande
Från vänster: Lars G. Andersen, Managing Director för BALS och Kristian Strand, President, Refrigeration & A/C Controls på Danfoss Climate Solutions
  • Danfoss nya stormarknad är en av världens mest energieffektiva stormarknader

  • Värmeåtervinningsteknik återanvänder överskottsvärme från kylning för att värma upp stormarknaden och lokalsamhället 
     
  • Stormarknanden byggs med ledande energieffektiv kyl- och värmeteknik, solcellspaneler på taket och laddningsstationer för elbilar

Idag var Danfoss värd för den banbrytande ceremonin inför uppförandet av en av världens mest energieffektiva stormarknader.

Smart Store-stormarknaden kommer att fyllas med den senaste och mest energieffektiva kyl- och värmetekniken.

Istället för att låta värmen som produceras av kylar och frysar gå till spillo kommer den att fångas upp och återanvändas för att tillhandahålla värme till stormarknaden och lokalsamhället genom fjärrenergi. Kylsystemet i den nya stormarknaden kommer också att drivas med koldioxid – ett naturligt kylande ämne – som bidrar till att minska den totala påverkan på klimatet.

Ritning över stormarknaden
Stormarknaden ska stå klar sommaren 2023.

Kristian Strand, President, Refrigeration & A/C Controls, Danfoss Climate Solutions säger:

– Detta banbrytande – väldigt efterlängtade event – är viktigare än någonsin. Ursprunget till detta projekt går långt tillbaka i tiden, men den nya energieffektiva Smart Store-butiken som vi börjar bygga idag har bara blivit alltmer relevant. Målet med projektet är att visa hur enkelt och lönsamt det är att minska koldioxidanvändningen i vår ekonomi och säkerställa en tillförlitlig och hållbar energianvändning. Värme och kyla är de största energiförbrukarna i stormarknader. De lösningar vi bygger här idag utgör kärnan i Danfoss lösningar och kommer att visa hur vi tillsammans kan närma oss noll energiförbrukning inom livsmedelsdetaljhandeln.

Den toppmoderna livsmedelsbutiken ligger i direkt anslutning till Danfoss huvudkontor och kommer att visa vägen för hur butikskedjor runt om i världen kan bygga klimatvänliga och hållbara butiker med den teknik som redan finns idag.

Citat: Vårt mål är att öka den gröna omvandlingen med konkreta bevis på hur långt vi kan gå med energieffektivitet. Vi vill visa kunder och samarbetspartner hur energisparande lösningar fungerar i praktiken.

Dessutom kommer denna plats att fungera som ett utvecklingscenter för tillämpningar där Danfoss kommer att samarbeta med partner för att tillsammans utveckla ny teknik och utforska gränssnitt avseende energilagring i energisystemet.

– Stormarknaden kommer att utgöra fokuspunkten för en ny del av vårt campus där alla byggnader kommer att vara energieffektiva och uppfylla speciella hållbarhetskrav. Vårt mål är att öka den gröna omvandlingen med konkreta bevis på hur långt vi kan gå med energieffektivitet. Vi vill visa kunder och samarbetspartner hur energisparande lösningar fungerar i praktiken. Vi vill visa att den grönaste energin är den energi vi inte använder eller återanvänder. Därför kommer besök på stormarknader att vara en av de största attraktionerna när IEA-delegaterna kommer till Danmark i juni för den sjunde årliga globala konferensen om energieffektivitet, tillägger Jürgen Fischer, President på Danfoss Climate Solutions.

BALS, Brugsen för Als och Sundeved, Danmarks största oberoende butiksförening, kommer att hyra byggnaden av Danfoss och installera ett COOP 365-lågprisvaruhus. BALS, som samarbetar med COOP, har totalt 13 butiker i området runt Sønderborg i Danmark och har sedan 2015 konsekvent minskat energianvändningen i butikerna. Hittills har man minskat sina totala CO<->2-utsläpp med 44 procent. Därför var det ett naturligt nästa steg för BALS att bli partner i projektet.
 

Lars G. Andersen, Managing Director för BALS, förklarar:

– Vi har redan stor erfarenhet, men de stigande energipriserna har ökat pressen på behovet av förändring. Våra 13 stormarknader har moderniserats och vi har nästan ingen kostnad för uppvärmning i butikerna eftersom värmen kommer från våra freonfria kylsystem, solceller och värmepumpar. Det är en fördel med dagens energipriser och det minskar våra CO2-utsläpp. Vi är stolta över att vara en del av en av världens mest energieffektiva stormarknader och testa lösningarna som kan hjälpa till att göra byggnader klimatneutrala.

Ritning över stormarknaden
Tuuli Sarvilinna, Senior Vice President Electronic Controllers and Services på Danfoss

Showroom för kunder

Danfoss bygger ett showroom i en del av butiksbyggnaden där alla installationer kan ses av besökare och kunder. Danfoss lösningar för värme och kyla som CO2 som köldmedium, värmeåtervinning och samspelet mellan installationer kommer därmed att upplevas medan de är i drift.

– Vår nya Smart Store visar vad som är möjligt med dagens teknik, som vår Alsense software. Integreringen av maskinvaru- och programvaruverktyg i den här butiken understryker den växande betydelse digitalisering har för den gröna omvandlingen. BALS är den perfekta partnern eftersom deras medarbetare, grannar och kunder bidrar till denna viktiga upplevelse, förklarar Tuuli Sarvilinna, Senior Vice President Electronic Controllers and Services på Danfoss.

Servicedelen av byggnaden kommer att hanteras av Ohmia Retail, en norsk partner som ansvarar för drift och övervakning av alla installationer.

Stormarknaden kommer att anslutas till Nordals Fjernvarmeværk och kommer att kunna leverera överskottsvärme till det lokala fjärrvärmenätet.
 

Facts:

  • En OK bensinstation och en biltvätt kommer att installeras på området.
  • Hela stormarknadsområdet och omgivningen kommer att utgöra cirka 14 000 m².
  • COOP 365-butiken kommer att vara nästan 1 500 m².

Danfoss äger alla installationer i butiken, vilket möjliggör kontinuerlig övervakning och optimering av systemen. I den här miljön testar Danfoss kontinuerligt applikationer, nya produkter och använder byggnaden som showroom och utbildningsanläggning för besökare och kunder.

 
Relaterade berättelser: