Differansetrykk, mengde- og temperaturregulatorer

 • Oversikt
 • Produktområde

Optimal hydronisk innregulering og perfekt temperaturstyring er nøkkelen til å maksimere effektiviteten i varme- eller kjølenettverk. Vi er verdensledende på varmestyringsteknologi og tilbyr et omfattende utvalg av produkter og integrerte løsninger for de mest utfordrende forholdene innen fjernvarme. Danfoss styringsløsninger forbedrer effektiviteten i fjernvarmenettverk og gir sluttbrukere et ideelt inneklima, samtidig som energieffektiviteten maksimeres.

Differansetrykkregulatorer sikrer dynamisk hydronisk innregulering i fjernvarmenettverket automatisk

Vann strømmer gjennom et forsyningsnettverk i henhold til prinsippet om minste motstand. Hvis det ikke er hydraulisk balanse, vil brukerne nærmest strømforsyningen få bedre service enn brukere som er lengre unna.

Differansetrykkregulatorer kan brukes til å redusere tilgjengelig differansetrykk i et bestemt område av et nettverk (områdestyring), før hver abonnentstasjon i en bygning eller ved hver reguleringsventil. Ved å begrense differansetrykket til den påkrevde verdien, balanseres nettverket automatisk og dynamisk, noe som sikrer at alle brukere mottar den angitte gjennomstrømningen.

Systemet vil forbli balansert og vil ikke kreve rebalansering, selv ikke når nettverket utvides til nye områder.

Dette gjelder også dersom energikildens plassering endrer seg, eller under betydelige variasjoner i brukerens forbruk. Dette bidrar ikke bare til energieffektivitet, men også til at sluttbrukerens komfort bedrer seg.

Differansetrykkregulatorer eliminerer trykkvariasjoner og gir optimale driftsbetingelser

I variable strømningssystemer oppstår det store variasjoner i det tilgjengelige differansetrykket. Fordi de er dimensjonert for det laveste tilgjengelige differansetrykket, betyr dette at reguleringsventilene tvinges til å arbeide med en svært liten ventilåpningsgrad og mange ganger med større differansetrykk.

Ved disse høye trykkene blir ventilene for store og temperaturstyringen unøyaktig og ustabil. Dette forårsaker unødig slitasje på utstyr og høyere returtemperaturer, i tillegg til å påvirke de andre ventilene i systemet.

Differansetrykkregulatoren er dermed nøkkelen for å eliminere trykkvariasjoner og forsyne reguleringsventiler og husstasjoner med lavere og stabilt differansetrykk. Gode arbeidsforhold for reguleringsventilene øker kvaliteten og nøyaktigheten på temperaturstyringen, også ved lav gjennomstrømning. Det tilkoblede systemet er beskyttet mot trykkbølger, svingninger, kavitasjon og støy.

Funksjoner og fordeler

Eliminerer trykkvariasjoner og gir optimale driftsbetingelser med forbedret temperaturstyringskvalitet

Laget for krevende systemer, motstandsdyktig mot korrosjon, kavitasjon og smuss

Det tilkoblede systemet er beskyttet mot trykkbølger, svingninger, kavitasjon og støy

Produktområde

 • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
  Virtus intelligente, tilpassede trykk- og mengderegulatorer

  En ny generasjon av Virtus intelligente, tilpassede trykk- og mengderegulatorer skal sikre høy holdbarhet, forbedret funksjonalitet og ytelse i balansering av fjernvarmenettverk. I tillegg sparer de unike, intelligente optimaliseringsfunksjonene iNET og iSET enda mer energi.

 • if (isSmallPicture) { Selvregulerende temperaturregulatorer- Danfoss; } else if (isBigColumns) { Selvregulerende temperaturregulatorer- Danfoss } else { Selvregulerende temperaturregulatorer- Danfoss }
  Selvregulerende temperaturregulatorer

  Termostatiske temperaturregulatorer brukes til å kontrollere strømningstemperaturen for øyeblikkelig/lagret tappevarmtvann og i varmesystemer. I flerfamiliehus og forretningsbygg brukes de i varmtvannssystemer og til begrensning av returtemperatur i fjernvarmeapplikasjoner.

 • if (isSmallPicture) { Sikkerhetstrykkregulatorer- Danfoss; } else if (isBigColumns) { Sikkerhetstrykkregulatorer- Danfoss } else { Sikkerhetstrykkregulatorer- Danfoss }
  Sikkerhetstrykkregulatorer

  Sikkerhetstrykkregulatorer som gjennom automatisk åpning av ventilen forebygger overskridende trykk før og etter ventilen.

 • if (isSmallPicture) { Trykkreduksjonsregulatorer- Danfoss; } else if (isBigColumns) { Trykkreduksjonsregulatorer- Danfoss } else { Trykkreduksjonsregulatorer- Danfoss }
  Trykkreduksjonsregulatorer

  Trykkreduksjonsregulatorer sikrer bedre kontroll under lavere belastning. Reduksjon av høyt trykk gjør det mulig å få nøyaktig og stabil temperaturstyring av applikasjonen bak trykkredusereren.

 • if (isSmallPicture) { Differansetrykkregulatorer- Danfoss; } else if (isBigColumns) { Differansetrykkregulatorer- Danfoss } else { Differansetrykkregulatorer- Danfoss }
  Differansetrykkregulatorer

  Differansetrykkregulatorer holder et konstant og lavere differansetrykk over en motorisert reguleringsventil, et totalt system eller en understasjon. Dette eliminerer trykkvariasjoner og forbedrer temperaturstyringskvaliteten.