Trykkavlastingsregulatorer

  • Oversikt
  • FAQ
  • Videoer
  • Verktøy og apper

Avlastingsregulatorer for trykk og differansetrykk består av en ventil og en trykkaktuator. Brukes hovedsakelig for å begrense et trykk (A) eller differansetrykk (PA)
over et system, en understasjon eller pumpe.

Regulatorene er normalt lukket: AV(P)A på grunn av en normalt lukket ventil og AF(P)A på grunn av en trykkfjær.

Avlastingsregulatorer for trykk og differansetrykk blir hovedsakelig installert i et omløp. De kan brukes til å distribuere varmekraft til andre nettverkstilkoblinger eller tomgangsstrømning dersom tilkoblingen(e) lukkes fullstendig.

Avlastingsregulatorer for trykk og differansetrykk kan beskytte pumper med variabel gjennomstrømning mot overbelastning dersom gjennomstrømningen faller under minimum pumpekapasitet. De avlaster pumpen/applikasjonen og videresender varmekraft til andre tilkoblinger.

En trykkavlastingsregulator kan også installeres på retursiden for å opprettholde et høyere ønsket (statisk) trykk i systemet.

Funksjoner og fordeler

Avlaste pumpen/applikasjonen og videresende varmekraft til andre tilkoblinger på en trygg måte

Laget for krevende systemer, motstandsdyktig mot korrosjon, kavitasjon og smuss

Det tilkoblede systemet er beskyttet mot trykkbølger, svingninger, kavitasjon og støy

Differansetrykk- og mengderegulatorer i fjernvarme- eller kjølesystemer (variabel gjennomstrømning)

Balanser nettverket ditt, spar energi og forbedre sluttbrukerens komfort med hydronisk innregulering og styring av fjernvarmenettverk.

FAQ

Ja, det kan du. Åpne reguleringsventilen helt og angi maksimal gjennomstrømning ved å justere differansetrykket. Du kan også beregne egnet differansetrykk, men da må du vite nøyaktig kapasitet på reguleringsventilen.

Vi produserer ventiler med standard lengde. Du finner målene i dataarket vårt, eller du kan laste ned CAD-tegninger i 2D og 3D fra våre produktpresentasjoner. Gå til produktkatalogen, der du finner lenker til dokumentasjon og tegninger – følg lenken nedenfor.

Fortsett å skru på innstillingsmutteren når akselen skjules inne i den. Det gjenstår fortsatt cirka 100 mm slag.

Videoer

Verktøy og apper