Selvregulerende temperaturregulatorer

  • Oversikt
  • FAQ
  • Verktøy og apper

Temperaturregulatorer kan gi redusert varmetap og dermed redusert CO2-utslipp, med tanke på energieffektivitet. Presis regulering av temperaturnivået i varmesystemet gir god komfort i bygningen for sluttbrukeren. Gode kontrollfaktorer og kort responstid på endringer i forsyningsbehovet for varmt tappevann er bare noen av funksjonene som er nødvendig for å sikre optimal regulering.

Løsninger for eneboliger og leiligheter 

Termostatiske temperaturregulatorer for eneboliger og leiligheter brukes til å regulere strømningstemperaturen for øyeblikkelig/lagret tappevarmtvann og i varmesystemer. Med rask åpning og stenging beskytter de varmeveksleren mot forkalkning og sikrer lang levetid på utstyret som er installert i systemet.

I systemer med øyeblikkelig tappevarmtvann med små variasjoner i forsyningstemperatur og differansetrykk, kan man bruke RAVI-regulatorer med kort reaksjonstid. Ved høyere differansetrykk >2 bar anbefales det å bruke en separat dp-regulator. For mer dynamiske systemer er AVTQ- eller IHPT-regulatorer med mengdekompensert temperaturstyring og integrert differansetrykk det perfekte valget.

De reagerer umiddelbart når vannkranen åpnes og opprettholder et lavt og konstant differansetrykk over den termostatiske reguleringsventilen. Det sikrer optimal regulering av tomgangstemperaturen. For større gjennomstrømninger kan AVTB-termostater brukes både for øyeblikkelig tappevarmtvann og oppvarming.

For varme- og ventilasjonssystemer tilbyr Danfoss RAVK-regulatorer, som har moderat reaksjonstid og er utformet for ventilasjons- og varmesystemer.  

For lagringssystemer og varmtvannstanker tilbyr Danfoss AVTB, RAVI- / RAVK-termostater.

Løsninger for flerfamiliehus og forretningsbygg

Termostatiske temperaturregulatorer for flerfamiliehus og forretningsbygg brukes i varmtvannssystemer og i begrensning av returtemperatur i fjernvarmeapplikasjoner. 

For lagringssystemer og varmtvannstanker tilbyr Danfoss AVTB-, AVT/VG-, AFT/VFG2-termostater.

I enkelte applikasjoner kan det være nødvendig å begrense returtemperaturen fra varmtvannstanker eller varmesystemer for å unngå for høy returtemperatur. Dette kan gjøres ved å installere en returtemperaturbegrenser type FJV i returledningen fra tanken, eller fra varmeapplikasjonen. 

Termostatiske temperaturregulatorer brukes hovedsakelig i systemer med moderate svingninger i forsyningstemperaturen og moderate differansetrykk. For større svingninger i differansetrykk anbefales det å installere en annen differansetrykkregulator.

Selvregulerende temperaturregulatorer tilbys i modulbaserte formater og har sikkerhetsfunksjoner som oppfyller DIN-standardene. 

Funksjoner og fordeler

Presis regulering av temperaturnivået i varmesystemet gir god komfort i bygningen for sluttbrukeren.

Med tanke på energieffektivitet kan optimal temperaturregulering føre til redusert varmetap og dermed redusert CO2-utslipp.

Gode kontrollfaktorer og kort responstid på endringer i behovet for varmt tappevann er bare noen av funksjonene som er nødvendig for å sikre optimal regulering.

FAQ

Øyeblikkelig varmtvannsproduksjon.

Ventilen åpner seg helt.

Ventiltypen «VGs»

Rg5 (bronse)

Det er 0,8 bar.

Det er ingen begrensninger. Føleren kan plasseres i hvilken som helst posisjon.

Temperaturavvik fra stengt til helt åpen ventil.

Temperaturavvik fra stengt ventil til Kv-størrelsesberegning/dim.

Ventilkonusen har trykkavlastning.

Verktøy og apper