Utvidelsesområder for A2L-kondenseringsenheter

mandag 21. mars 2022

Danfoss utvider kjølekapasitetsområdet til sine Optyma™ kondenseringsenheter, og lanserer A2L-kompatible MLZ- og LLZ-scrollkompressorer

Med utvidelsen av kjølekapasitetsområdet for Optyma™ Slim Pack -og Optyma™ Plus-kondenseringsenhetene – og lanseringen av de A2L-klare scrollkompressorene MLZ og LLZ (evolusjon B) – fortsetter Danfoss sin innsats med overgang til kjølemidler med ultra-lav GWP med en komplett portefølje av A2L-klare komponenter og løsninger.

Etter hvert som kjøleindustrien og bestemmelsene fortsetter å redusere kjølemediets globale oppvarmingspotensial (GWP), bytter stadig flere fagfolk innen kjøling til kuldemedier med ultralavt GWP-nivå, som tilbyr et kostnadseffektivt alternativ for å opprettholde en konvensjonell systemdesign samtidig som GWP-nivået minimeres.

Derfor har Danfoss utvidet sin portefølje av A2L-kompatible kjøleløsninger ved å utvide kjølekapasitetsområdet til sine Optyma™ Slim Pack og Optyma™ Plus-kondenseringsenheter.

De utvidede kjølekapasiteteneer:

Opptil 11,1 kW MBP for Optyma™ Slim Pack og Optyma™ Plus
Opptil 1,5 kW LBP for Optyma™ Slim Pack
Opptil 3,5 kW LBP for Optyma™ Plus

Dette betyr at kjøleteknikere nå har enda flere alternativer tilgjengelig for å finne en A2L-klar enhet som passer til deres spesifikke applikasjonsbehov, noe som gir et unikt totaltilbud for kondenseringsenheter for flere kjølemidler.

Flere kjølealternativer med Optyma™ kondenseringsenheter

Kompatibel med både A2L- og A1-kjølemidler – f.eks. R1234yf, R454C og R455A – den fremtidssikre utformingen av kondenseringsenhetene Danfoss Optyma™ Slim Pack og Optyma™ Plus muliggjør en sømløs overgang til kuldemedier med ultralav GWP-verdi.

Dette gjør at du kan foreta overgangen i ditt eget tempo med komforten til de svært servicevennlige enhetene du kjenner og liker, designet for å operere med A2L-kjølemidler sikkert og uten kompleksitet.

Optyma™ kondenseringsenheter gjør det mulig å oppnå høyere energieffektivitet samtidig som energiforbruket og indirekte utslipp reduseres. Denne kraftfulle kombinasjonen omsettes til en økonomisk løsning som du kan implementere i dag.

MLZ og LLZ scrollkompressorer med flere kjølemedier – klare for det grønne skiftet når du er det

MLZ evolution B scroll-serien kompletterer den utvidede kjølekapasiteten til Optyma™ Slim Pack- og Optyma™ Plus-kondenseringsenheter, og er nå kompatibel med A2L-kjølemidler. LLZ evolution B scroll-serien vil følge etter kort tid.

Kompatibilitet med både A1 og A2L kuldemedier gir deg full fleksibilitet til å ta det grønne skiftet i ditt eget tempo støttet av et komplett utvalg av kompressorløsninger som er kompatible med kuldemedier med ultra-lav GWP.

La oss samarbeide om avkarbonisering

Endring tar tid, men Danfoss er her for å veilede deg gjennom overgangen til kjølemiddel med førstehånds kunnskap om voksende krav – og levere produkter som er A2L-kompatible, sikre og enkle å installere, med lavt energiforbruk.