A2L kølemidler i kommerciel køling - FAQ - spørgsmål og svar

A2L kølemidler, der er giftfri og kun lettere brændbare, bliver et mere attraktivt valg som en relativ nem metode til yderligere at reducere det globale opvarmningspotentiale (GWP) på.

I takt med at kølebranchen er i gang med at reducere brugen af kølemidler med højere GWP, får utallige applikationer nu gavn af kølemidler, der er bedre for miljøet. Det er nu tid til at gå et skridt videre og opnå ultralavt GWP.

Naturlige kølemidler som R290 og CO2 anvendes i mange forskellige applikationer. Men for installatører, der er på udkig efter en omkostningseffektiv løsning, der bevarer det traditionelle systemdesign, er A2L kølemidler et fremragende valg, som giver en GWP-besparelse på 90% eller mere.

Lad dig ikke narre af deres brændbarhed. Med nogle få grundlæggende foranstaltninger er A2L kølemidler sikre og relativt nemme at bruge. For at du kan få det store overblik, kan du her se nogle af vores kunders oftest stillede spørgsmål:

A2L kølemidler — det basale

Ligesom ASHRAE-standard 34 indeholder standarden ISO 817 "Kølemidler - Betegnelse og sikkerhedsklassifikation" et utvetydigt system til tildeling af betegnelser for kølemidlers toksicitet og brændbarhed.

I dette tilfælde har A2L lavere brændbarhed og toksicitet sammenlignet med andre klassifikationer, hvilket betyder, at det tilhører den næstsikreste kølemiddelkategori.

A = Giftfri

2 = Brændbar

L = Lav brændehastighed

R1234yf GWP 4
R1234ze GWP 6
R454C GWP 146
R455A GWP 145
R454A GWP 238
R454B GWP 466
R447A GWP 500
R32 GWP 675
R452B GWP 676

Diagrammet viser, hvordan A2L kølemidler fremstår i forhold til andre kølemiddelgrupper med hensyn til GWP og densitet.

Den primære fordel er GWP-niveauet. Ved sammenligning med et populært kølemiddel som R134a tilbyder et A2L kølemiddel som f.eks. R1234yf en GWP-reduktion på op til 99%. Det meget lave eller ultralave GWP-niveau gør A2L kølemidlerne til et attraktivt valg i takt med, at reglerne strammes endnu mere.

Da deres fysiske egenskaber minder om HFC-kølemidler, er de også relativt nemme at bruge, og der tilføjes ikke kompleksitet til systemet. Derudover kan de fleste af de værktøjer, som installatørerne er vant til at arbejde med, også anvendes sammen med A2L kølemidler.

Eftersom A2L kølemidler er klassificerede som "lettere brændbare", er de i sidste ende en sikker mulighed til de fleste køle-, air conditioning- og varmepumpeapplikationer, da de er svære at antænde.

A2L kølemidler har en bedre ydeevne og effektivitet end mange A1 kølemidler og naturlige kølemidler — hvilket gør dem til et alsidigt valg, når de anvendes med de rigtige komponenter og rørstørrelser.

Arbejdet med A2L kølemidler — sikkerhed og reduktion af risiko

A2L kølemidler har brug for mindst 1.000 gange mere energi for at kunne antændes i forhold til de fleste andre brændbare kølemidler i klasse A3.

Det betyder, at det er usandsynligt, at A2L kølemidler antændes af en bortkastet cigaret eller rumopvarmer. Selv åben ild har svært ved at antænde A2L kølemidler under testforhold.

Derudover betyder "L", at de har en langsom brændehastighed. Så selv hvis antændelse skulle finde sted, vil flammen højst sandsynligt brænde langsomt og slukke af sig selv.

Hvis et A2L kølemiddel skal kunne antændes, skal det være særdeles koncentreret. Det vil i praksis betyde, at der skulle være en betydelig lækage i et lukket område for at nå den lave brændbarhed på ca. 300 g/m3.

Kølemidlet skal også være udsat for åben ild eller en højenergikilde.

Laboratorietests viser dog i de fleste tilfælde, at selv en flamme fra en blæselampe har svært ved at antænde A2L kølemidler.

Ja, der findes forskellig nedre grænser for brændbarhed og antændelsesenergier, men de befinder sig alle i samme klasse: A2L.

Kølemidler kræver en bestemt koncentration i luft for at generere en brændbar blanding. Den laveste brændbare koncentration er den nedre grænse for brændbarhed (lower flammability limit (LFL)).

For A2L kølemidler er LFL større end 100 g/m3; typisk ligger den over 300 g/m3.

Dette betyder, at hvis et A2L kølemiddel skal være brændbart, skal dets koncentration være 10 gange højere end for et kølemiddel i klasse A3.

Med enkle tiltag til reduktion af risici, som f.eks. tilstrækkelig ventilation i lukkede områder, er risikoen for at antænde et A2L kølemiddel meget lille.

Selvom risikoen for antændelse er lille, er det vigtigt at huske, at A2L kølemidler stadig er lettere brændbare – og underlagt sikkerhedsbestemmelser.

Det er altafgørende, at der anvendes korrekt kvalificerede komponenter. Danfoss Coolselector®2 er den hurtigste måde at finde de rigtige komponenter til den rette opgave på.

Man skal også være opmærksom på visse påfyldningsgrænser. Brugere kan anvende A2L kølemidler op til 11 kg med grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger i henhold til standarden EN 378-2, og op til 54 g med yderligere sikkerhedsforanstaltninger såsom detektering af lækage.

Kontakt os for at få yderligere eksperthjælp, hvis du er i tvivl om, hvad der er de korrekte komponenter.

Lad os se på et eksempel med vores nye OptymaTM condensing units.

Ved hjælp af både computermodellering og test i den virkelige verden fandt der ikke antændelse sted med Danfoss-komponenter, der blev anvendt i et brændbart miljø.

Men som for ethvert andet køleanlæg er det vigtigt at anvende de rigtige komponenter og påfyldningsgrænser for at opfylde de sikkerhedsregler, der gælder for applikationen.

A2L applikationer og valg af kølemiddel

Ja, afhængigt af applikationen og driftsforholdene skal du vælge det rigtige kølemiddel. I nogle tilfælde kan et A3 kølemiddel faktisk være et bedre valg.

Her er nogle eksempler:

  • Mellemstørrelse, middeltemperatursystemer 2 til 40 kW: R454C, R455C og R1234yf
  • Mindre systemer under 2 kW: R290 (klasse A3)

Nej. De må kun anvendes i nye systemer.

Det afhænger af applikationen. Fyldningsgrænsen for en air conditioning-applikation vil eksempelvis være forskellig fra et køleanlæg i et kølerum.

EN378 kræver også, at du tager højde for systemets placering, såvel som adgangsforhold og rummets størrelse. Så fyldningsgrænserne for et lukket indendørs område vil være forskellige fra et kølerum med en condensing unit på taget.

Ved at benytte en Micro Channel varmeveksler kan du reducere fyldningen betydeligt — hvilket giver dig større fleksibilitet med hensyn til rørføring, kølekapacitet, osv.

Se vores nyttige video Fyldning af A2L kølemidler for at få mere at vide om, hvordan fyldningsgrænserne beregnes for forskellige applikationer — herunder andre vigtige afstands- og komponentberegninger.

Vi forventer, at A2L kølemidler er kommet for at blive i et godt stykke tid, så der er ikke noget bedre tidspunkt end nu til at skifte.

For at overholde Kigali-ændringen af Montreal-protokollen er målet en progressiv reduktion på 85% af de tilsvarende CO2 emissioner i 2036, og at EU F-GAS målet for fluorholdige gasser kun er på 79% i 2030

Ved at balancere lavt GWP med lettere brændbarhed kan A2L kølemidler hjælpe dig med at overholde de tiltagende strengere miljøregler.

Naturlige kølemidler tilbyder en attraktiv langsigtet løsning for kølemiddelomstilling. Men de har alle deres udfordringer.

HC'er kræver højere sikkerhedsstandarder og har begrænsninger i forhold til kølemiddelpåfyldning.

CO2-systemer er noget mere komplekse at anvende med en anderledes designarkitektur og højere driftstryk.

Begge kræver yderligere viden og oplæring.