Industri

 • Løsninger
 • Applikationer
Industri

Udviklingen med en voksende verdensbefolkning og migration mod byerne skaber et stadigt stigende behov for bedre infrastruktur, fremstillingsindustri og tung industri. Disse industrier har behov for at fremstille effektivt og pålideligt med de lavest mulige udgifter og driftsomkostninger, selvom de står over for omskiftelige efterspørgselscyklusser. Danfoss' løsninger til instrumentering, styring og energieffektivitet har i årtier bidraget til at forbedre fremstillingsanlæg og bearbejdningsfaciliteter i hele verden, og de har især bidraget med nye teknologier og besparelser. 

 

Uanset om du er involveret i stålproduktion, kemiske anlæg, tekstilfremstilling, papirindustri eller anden tung industri, kan du altid kontakte os, så vi kan optimere pålideligheden, reducere energiforbruget og minimere udledninger, selv når dine problemstillinger er komplekse. Vi stopper ikke, før din løsning er klar og i drift.

Læs mere Læs mindre

Løsninger

 • Industriel hydraulik – Applikationer og anbefalede produkter – Danfoss
  Industriel hydraulik

  Du finder alsidige og højtydende overvågnings- og styringskomponenter til industriel hydraulik i Danfoss produktportefølje til industriautomatik.

 • Kemikalier, medicin og plastic
  Kemikalier, medicin og plastic

  Få et overblik over løsninger fra Danfoss, der forbedrer nøjagtigheden og pålideligheden, samtidig med at der spares energi i kemi-, medicinal- og plasticindustriprocesser.

 • Minedrift og metaller
  Minedrift og metaller

  Få et overblik over Danfoss-løsninger til at optimere ydeevnen og reducere omkostningerne i minedrift, samt drift med mineraler og metaller.

 • Papir- og papirmasseindustrien
  Papir- og papirmasseindustrien

  Få et overblik over Danfoss-løsninger til papir- og papirmasseindustrien. For uafbrudt at opnå papirkvalitet og finish med høj præcision kræver papirfabrikken højteknologiske styreløsninger til at maksimere de samlede driftsomkostninger.

 • Løsninger til proceskøling – Danfoss
  Specialitetskøling

  Danfoss har de fleste af de kølekomponenter, der er nødvendige til proceskøleapplikationer. Læs mere om applikationerne og anbefalede produkter.

 • Tekstiler
  Tekstiler

  Få et overblik over løsninger til optimering af processerne i tekstilindustrien. Forbedr oppetiden og præcision i spinding af råmaterialer (naturlige og menneskeskabte fibre) til tråd, garn eller reb, samt væve-, strikke- og syprocesser.

Applikationer

 • Danfoss' højtrykspumper til befugtning
  Befugtning

  Danfoss tilbyder pålidelige og oliefri højtrykspumper til enhver form for befugtning – og adiabatiske kølesystemer. Pumperne er med til at kontrollere fugtigheden og temperaturen i bl.a. drivhuse, supermarkeder og serverrum.

 • Brandbekæmpelsessystemer til industribygninger
  Brandbekæmpelsessystemer til industribygninger

  Danfoss' højtryksvandtågesystem til brandbekæmpelse er egnet til områder, hvor forstyrrelser i fremstillingsprocessen skal reduceres til et minimum i tilfælde af brand, og hvor der er installeret følsomt udstyr.

 • Frekvensomformere til kran- og hejseapplikationer
  Frekvensomformere til industrielle kraner og bevægelse med hejseværk

  Til optimering af en krans ydeevne kan Danfoss tilbyde fleksible styringsstrategier kombineret med energieffektivitet og drift, der opfylder de strengeste sikkerhedskrav.

 • Frekvensomformere til industrielle spolemaskiner
  Frekvensomformere til industrielle spolemaskiner

  Anvend variabel hastighedsstyring til spolemaskiner for at få et lavere energiforbrug, øget ydeevne, jævn rampning og høj pålidelighed.

 • Frekvensomformere til industrikompressorer

  Få et betydeligt lavere energiforbrug og lavere driftsomkostninger ved at anvende frekvensomformere fra Danfoss til hele tiden at justere kompressorkapaciteten til den faktiske varmebelastning og procesbehovene.

 • Frekvensomformere til industripumper

  Ved at styre industripumper med en frekvensomformer fra Danfoss kan du bidrage med at optimere processerne og reducere energi- og vedligeholdelsesomkostningerne betydeligt.