Industri

  • Løsninger
  • Applikationer
Industri

Udviklingen med en voksende verdensbefolkning og migration mod byerne skaber et stadigt stigende behov for bedre infrastruktur, fremstillingsindustri og tung industri. Disse industrier har behov for at fremstille effektivt og pålideligt med de lavest mulige udgifter og driftsomkostninger, selvom de står over for omskiftelige efterspørgselscyklusser. Danfoss' løsninger til instrumentering, styring og energieffektivitet har i årtier bidraget til at forbedre fremstillingsanlæg og bearbejdningsfaciliteter i hele verden, og de har især bidraget med nye teknologier og besparelser. 

 

Uanset om du er involveret i stålproduktion, kemiske anlæg, tekstilfremstilling, papirindustri eller anden tung industri, kan du altid kontakte os, så vi kan optimere pålideligheden, reducere energiforbruget og minimere udledninger, selv når dine problemstillinger er komplekse. Vi stopper ikke, før din løsning er klar og i drift.

Læs mere Læs mindre

Løsninger

Applikationer