Frekvensomformere til industrielle kraner og bevægelse med hejseværk

 • Overblik
 • Produkter
 • Kontakt os
Bedre sikkerhed, bedre ydeevne for kraner og hejseværk

Sikkerheds- og ydeevneoptimering af industrielle kraner

Løft af udstyr og varer i produktionen eller i forbindelse med transport er en almindelig funktion i alle tungindustrier, som kraner skal udføre. Og frekvensomformeren, der skal forbedre sikkerheden i arbejdsforholdene og effektivitet i driftsopgaverne, er medvirkende til, at kraner i stigende grad bidrager til at forbedre tungindustrien.

Nogle af de mest almindelige industrielle kraner er løbekraner og galgekraner. I disse kraner er belastningen ophængt i en løfteanordning med kabler og fungerer som et pendul. Disse svingende belastninger udgør en sikkerhedsrisiko og giver en yderligere belastning på kranstrukturen. Løsningen er at kontrollere bevægelsen tæt ved hjælp af en frekvensomformer på elmotorens indgang.

Bremsestyring, energilagring og mere

Brugeroplevelsen af kranen afhænger af mange faktorer. Frekvensomformere fra Danfoss tilbyder krandedikerede funktioner, som øger ydeevnen på en lang række områder: 

Åben sløjfe
Til drift med åben sløjfe hjælper frekvensomformere fra Danfoss med at sikre pålidelig kranydeevne uden encodere. Kranen er enkel at idriftsætte til kørsel og hejsning. Til parallel drift med to motorer udligner droop-styringen momentet mellem de to motorer.

Lukket sløjfe
Kraner opnår bedre dynamik ved drift med lukket sløjfe. Danfoss tilbyder fleksible encodergrænseflader, hvilket giver et bredere komponentvalg.

Avanceret mekanisk bremsestyring

Frekvensomformere fra Danfoss forhindrer belastningsrystelser ved løfteopgavens start og stop. Til vertikal bevægelse leverer Danfoss jævn momentrampning for at sikre, at belastningen holdes, stoppes, hæves og sænkes i en fuldstændig sikker tilstand hele tiden. 

Master-follower
Til drift med lukket sløjfe er masterfrekvensomformeren hastighedsstyret og sender en momentreference til followerfrekvensomformerne via en analog udgang eller fieldbus. Followerfrekvensomformeren arbejder i momentstyringstilstand, og masterfrekvensomformeren arbejder i hastighedsstyringstilstand.

Sensorless anti-sway
Frekvensomformere fra Danfoss er velegnede til denne opgave, hvor svingende belastninger skal stabiliseres, eftersom de er udstyret med indbygget sensorless anti-sway software. Anti-sway-funktionen tager højde for løfte- og belastningstypen for at sikre, at belastningen forbliver stabil og ikke svinger. Anti-sway-funktionen forbedrer sikkerheden, reducerer cyklustiden til øgning af produktiviteten og kræver ingen særlige operatørfærdigheder.

Regenerativ effekt
Kranens bremseeffekt går normalt tabt som varme. Ved at opsamle bremseeffekten ved hjælp af en regenerativ frekvensomformer kan den dog anvendes til at forbedre energieffektiviteten. Frekvensomformere fra Danfoss fås med Active Front End (AFE) til regenerativ kapacitet. 

Hybridløsninger
Ved at kombinere diesel og batterilagret elektrisk energi skabes der mulighed for at skære toppen af spidsbelastningen, optimere brug af en billigere energi uden for spidsbelastningstidspunktet og opretholde drift i tilfælde af strømudfald.

 • Skift forbrug fra nettet til perioder uden for spidsbelastningstidspunktet. Ved at lade batterier op om natten til priser uden for spidsbelastningstidspunktet og derefter anvende den lagrede energi, når behovet stiger i løbet af arbejdsdagen, kan kranoperatører benytte tidsforskydning til at reducere elektricitetsudgifterne i den daglige drift.
 • Reduktion af spidsbelastning for indgående energi. Ved at anvende den batterilagrede energi til at booste behovene ved spidsbelastning, for eksempel når højt moment er påkrævet ved start af en løfteopgave, skærmes elmotorerne mod behovene ved spidsbelastning. Dette betyder i sidste ende, at kranproducenten kan dimensionere motorerne til almindelig belastning i stedet for til spidsbelastning.
 • Backup-energi eller opstart uden for nettet. Brug batteribackup til at erstatte reservelagringen, der ellers ville skulle opnås ved kørsel af dieselgeneratorer. I takt med at batterier bliver billigere, øges levedygtigheden for batterier, der er indbygget i kraner som backup, i tilfælde af et udfald i strømforsyningen.

Funktioner og fordele

Nem idriftsættelse takket være indbyggede kranfunktioner

Jævn drift uden ryk eller svingninger under opstart og rampning

Afbalancering af samtidig belastning til trolley- og kørselsapplikationer med hastighedsmomentdeling eller styring af belastningsdrop

Samtidigt løft, synkronisering af akslens hastighed mellem to hejseapplikationer

Vælg mellem styring med åben sløjfe eller lukket sløjfe

Mekanisk bremse til jævn drift og optimal sikkerhed

Kontrolleret stop i tilfælde af at belastningen slippes

Indbygget software til kransikkerhed sikrer lovmæssig overensstemmelse med funktionelle sikkerhedsstopfunktioner: Safe Torque Off, SS1, SS2, SQS og mere

Anti-svingningsstyring til at sikre særdeles stabil tværgående bevægelse

Kranapplikationer, der opretholdes med frekvensomformere fra Danfoss

 • Hejseapparat: Løft og sænkning af belastningen.
 • Bro, portalkran eller langsgående kørsel: Den del af en løbekran, der består af skinner, lastbiler, endestop, gangbro og drevmekanisme, der bærer trolleyen og kører i en parallel retning i forhold til løbebanen.
 • Trolley eller tværgående kørsel: Den enhed, der bærer hejseapparatmekanismen, der kører på broskinnerne. Trolleyen kører med en enkelt eller to motorer, der er koblet til en almindelig aksel.
 • Svingkran eller kranbjælke: Den horisontale del, der støtter et bevægeligt hejseapparat, der er fastgjort til en væg eller på en gulvmonteret søjle, kaldes en svingkran.
 • Krøjning: Vinkelbevægelsen i en kranbjælke eller svingkran i horisontalt plan, som for eksempel kan ses i tårnkraner.

Krantyper, der opretholdes med frekvensomformere fra Danfoss

 • Løbekran
 • Proceskran
 • Skinnemonteret galgekran
 • Portalkran med gummidæk
 • Goliath-kran
 • Grabkran
 • Containerkran (Ship to shore (STS))
 • Marinekran
 • Mobilkran
 • Mobil havnekran
 • Tårnkran
 • Hejseapparat til konstruktion

Sådan driver vi forretning

Danfoss Drives tilbyder personlig rådgivning og applikationsdesign fra vores frekvensomformereksperter, som støtter OEM'er, systemintegratorer og industrien generelt. Vi leverer også specialtilpassede løsninger til hardware og software, der muliggør ubesværet integration og en række funktioner, der optimerer hele systemet.

Danfoss Drives er en førende leverandør af frekvensomformere til kranindustrien. Over 100.000 frekvensomformere fra Danfoss leverer ubesværet hastighedsstyring og optimeret effektivitet til alt fra den mindste kædetalje til de største mobile kranfartøjer med en løftekapacitet på op til 10.000 tons.

Løsninger til nye projekter og moderniseringer

Når der designes nye kraner, kan Danfoss Drives trække på mange års erfaring inden for applikationer og frekvensomformerteknologi for at støtte udviklingen. 

Samarbejde i forbindelse med analyse af frekvensomformernes funktion i testkraner og optimering af styreenhederne, ydeevnen og systemet som helhed, er vigtige områder af vores ekspertise. Og vores brede udvalg af serviceydelser omfatter både krav til planlagt vedligeholdelse og optimering af moderniseringspakker.

Danfoss Drives' tekniske support og serviceteams kan hjælpe systemintegratorer og kranproducenter i alle projektstadier, fra kabinetbygning til idriftsættelse. Vores nøgleserviceydelser dækker hele kranens levetid og inkluderer teknisk support, opstart, vedligeholdelse, reservedele, opgraderinger og træning.

Lær mere

VACON® NXP Drive Anti-sway Fact Sheet

Produkter

Kontakt os

Kontakt os for flere oplysninger.