Frekvensomformere til industrikompressorer

  • Overblik
  • Produkter
  • Kontakt os
Industrikompressor, ATEX, køling, scroll-kompressor, skruekompressor, stempelkompressor

Tilpas kapaciteten – og spar energi

En af de største omkostningsfaktorer i et industrielt kølesystems levetid er energi. I mange køleapplikationer overstiger kapaciteten varmebelastningen på grund af årstidsafhængige udsving, kuldebehov og elapparater, der forårsager effekttab. Moderne frekvensomformere, såsom Danfoss Drives VLT®-frekvensomformere, udgør den perfekte metode til løbende justering af udstyrets kapacitet, så den passer til den faktiske varmebelastning og procesbehovene. Fordelen er både betydeligt lavere energiforbrug og lavere drifts- og vedligeholdelsesomkostninger. 

Intelligent ventilatorstyring til kompressor og kondensator/fordamper er afgørende i ethvert optimeret kølesystem. Du kan typisk opnå en besparelse på 10–25 % på energiforbruget ved at bruge frekvensomformere fra Danfoss til at optimere kapacitetsstyringen på kølekompressorer, kondensatorer og fordampere. Ved at sørge for stabilitet, samtidig med at kapaciteten afpasses til den faktiske belastning, forbedres effektfaktoren (COP), hvilket resulterer i betydelige energibesparelser.

Skruekompressorer, der er styret af en frekvensomformer, bruger normalt 15 % mindre energi end traditionelle skruekompressorer med glideventilstyring. Optimeret start-/stopcyklusser reducerer slitage på kompressoren.

Frekvensomformerstyrede stempel- og scroll-kompressorer har en højere effektfaktor ved delbelastninger. VLT®-frekvensomformere er især velegnede til styring af scroll-kompressorer.

Kaskadestyring optimerer energibesparelserne og reducerer levetidsomkostningerne

Kaskadekonfiguration skaber den optimale interaktion mellem en applikation og en frekvensomformer med delvis belastning. Grundbelastningen håndteres af en enkelt applikation, eksempelvis en kompressor, der er styret af en frekvensomformer. Når varmebelastningen stiger, starter frekvensomformeren flere kompressorer, én ad gangen. Det sikrer, at applikationerne kører på det optimale effektivitetspunkt, og frekvensomformeren opretholder maksimal energieffektivitet i hele systemet.

Godt planlagt kaskadestyring sikrer også minimal slitage på de enkelte applikationer. Ved at rotere eksempelvis netforsynede kompressorer kan vedligeholdelseslederen sikre, at de hver især ender med omtrent det samme antal driftstimer og samme slitageniveau. Det øger applikationernes levetid og forlænger serviceintervallerne, så levetidsomkostningerne reduceres.

Danfoss Drives' avancerede kaskadestyreenhed med flere zoner sikrer effektiv kaskadekobling og styring af op til seks kompressorgrupper. Det minimerer energiforbruget, forhindrer hyppig overgang og udkobling, stabiliserer tryk og temperaturer samt reducerer kompressorslitage. På samme måde fordeler pumpekaskadestyreenheden de kørte timer jævnt over alle pumperne for at holde slitagen på de enkelte pumper på et minimum.

Hurtig idriftsættelse

Idriftsættelsen foregår hurtigt og nemt ved hjælp af Danfoss Drives displaypanelet, der gør brug af almindelige køleudtryk i stedet for computersprog. Guiden leder brugeren gennem de nødvendige indstillinger. Nem programmering betyder, at installatører og serviceteknikere kan slappe af og roligt glæde sig over, at deres arbejde er blevet nemmere og hurtigere. Det reducerer også menneskelige fejl og giver en bedre medarbejderproduktivitet.

Produkter

Kontakt os

Kontakt os for flere oplysninger.