Papir- og papirmasseindustrien

 • Overblik
 • Produkter

Opnå høj præcision, samtidig med at der spares energi

Uanset om produktet er nyhedstryk, specialpapir, træprodukter, emballagemateriale eller ethvert andet papirprodukt, er præcision afgørende i fremstillingsprocessen. For uafbrudt at opnå papirkvalitet og finish med høj præcision kræver papirfabrikken højteknologiske styreløsninger til at optimere de samlede driftsomkostninger. Ekstrem nøjagtighed og renhed, hvilket er en udfordring at opnå i et tungindustrimiljø, kendetegner papirmasseindustrien.  I denne energiintensive branche med højt vandforbrug er energieffektivitet også en afgørende faktor for at kunne forblive konkurrencedygtige.

Ved at styre hastigheden for pumper og ventilatorer, så de opfylder, men ikke overstiger kravene, kan du opnå betydelige energibesparelser i papirmaskineri. Sofistikeret maskinstyring gør det muligt for dig at forbedre processtyringen ved at iværksætte opsamling af målinger og overvågningsinformation. Løsninger fra Danfoss leverer præcis og hurtig reaktion på styringen, fleksibel integration til styring af systemet, og robust og nøjagtig motorstyring.

Forbedr effektiviteten, og reducér vandforbruget og driftsomkostninger med en Danfoss-løsning til styring af pumper, ventilatorer og transportbånd i de forskelle sektioner i papirfabrikken, der strækker sig fra papirmassestationen med tørremaskine til papirmasse, til forberedelse af papirmassen, og fra nedbrydning af papirmasse og vandrensningsanlæg, til papirets færdiggørelse.

Moment- og hastighedsstyring til spolenøjagtighed

Applikationer med uafbrudt webstyring og spoler er nogle af de mest krævende i papirmasseindustrien. Frekvensomformerne skal være i stand til at levere ekstremt nøjagtigt moment og hastighedsstyring over et bredt område, så momentopløsningen skal være tilstrækkelig høj.

Opnå præcis spolestyring og det vigtige flotte finish med etiketten på rette sted med Danfoss-løsninger, der på pålidelig vis tilpasser det krævede moment og opløsning. Du får mere præcis drift ved pakkestationerne såvel som positionering af rullerne, som bruges til at centrere og flytte papirrullerne, hvilket spiller en afgørende rolle. Nøjagtig momentstyring forhindrer papiret og indpakningsmaterialet i at krølle.

For at sikre at dit maskindesign eller eftermontering i din papir- eller papirmassefabrik er en succes, kan du få gavn af Danfoss' ekspertise inden for systemstyring og tilsidesættelse af styresystemer, dimensionering af frekvensomformere, idriftsættelse, knowhow om koblingsudstyr, og overordnet projektstyring.

Hos Danfoss er ekspertrådgivning om applikationer og support i hele produktets levetid inkluderet i pakken. Læs mere om, hvordan du får gavn af:

Spildevandsbehandling

Fremstilling af papirmasse kræver en stor mængde vand til papirmasse-processerne. Forsyning af vand til papir- og papirmasseprocesserne og bortskaffelse af spildevand fra papirmassefabrikken kræver et større antal frekvensomformerstyrede pumper.

Processen med delignificering af kemisk papirmasse kan, hvis den ikke kontrolleres, udlede store mængder organisk materiale til miljøet, især til floder eller søer. Spildevandet kan også være en stor kilde til forurening, idet det indeholder lignin fra træmassen, højt biokemisk iltforbrug (BOD) og opløst organisk kulstof (DOC), såvel som alkohol, klorater, tungmetaller og chelatstoffer.

Reduktion af den miljømæssige påvirkning fra spildevandet opnås ved at lukke sløjfen og genbruge "flydende rester" i spildevandet, såvel som ved at anvende færre skadelige stoffer i papirmasse- og blegningsprocesserne. I dag er kemiske papirmassemøller, især sulfidmøller, generelt selvforsynende med energi og fungerer ved principper med lukket cyklus, idet der stort set ikke udledes uorganiske kemikalier til miljøer.

Lær mere om Danfoss' knowhow om optimering af disse processer, også i relaterede industrier:

Applikationer

 • Headbox-pumpe
 • Wirerulle
 • Lederulle/friktionsrulle
 • Ruller i pressepartiet
 • Tørreruller
 • Bestrygningsruller
 • Kalender
 • Pope-rulle
 • Center winder
 • Tambour
 • Spoleapparat
 • Skærere

Produkter