Dynamisk balansering

Hva er dynamisk balansering ?

I motsetning til statisk balansering vurderes dellast tilfeller også i den dynamiske balanseringsmetoden. Ved bruk av dynamiske balanseringsventiler eller trykkuavhengige termostatventiler kan differensialtrykket på radiatoren eller røret holdes konstant i hele bygget under alle belastningsforhold med denne balanseringsmetoden. Vannstrømmene opprettholdes riktig selv under skiftende lastforhold – derav navnet dynamisk balansering.

Selv om systemet er konstruert for fulllast drift som ved statisk balansering, sikres tilstrekkelig varmtvannsfordeling selv under dellast forhold. Det betyr at varmesystemet også gir betydelig høyere energibesparelser gjennom året i møte med endrede varmebehov (f.eks. ved brukerspesifikke endringer i termostatinnstillingene). Strømningslyder, som ofte kan høres under statisk balansering, forekommer knapt med den dynamiske metoden. De oppstår kun når en volumstrømsbegrenser brukes på radiatoren i stedet for en differensialtrykkregulator eller trykkuavhengig termostatventil. Dersom differansetrykk reduseres ytterligere til nødvendig minimum, kan støyende strømningshastigheter også utelukkes.

Dette avhenger vanligvis av prosjektet. I større bygårder og bygg med spesielle bruksområder er for eksempel denne balanseringsvarianten det eneste mulige alternativet, siden statisk balansering er lite hensiktsmessig her på grunn av prosjektets størrelse. Den er også mer energieffektiv enn den statiske metoden. Kostnaden for komponenter i dynamisk balansering er imidlertid høyere, da det kreves trykkuavhengige ventiler. Når det gjelder forhold mellom pris og ytelse, er statisk balansering derfor ledende innen eneboliger og tomannsboliger, da termostatiske radiatorventiler med forhåndsinnstilling ofte allerede er på plass. Balanseringen kan utføres raskt og kostnadseffektivt med en enkel "omberegning" (f.eks. med Danfoss Installer App). Det samme gjelder gulvvarme, da tregheten til slike systemer gjør at man ikke oppnår vesentlige fordeler med dynamisk balansering. I radiatorsystemer, derimot, gir kombinasjonen av automatisk og dynamisk balansering generelt de beste resultatene, og spesielt hensynet til brukeratferden. For å utnytte ytterligere energisparingspotensiale i store systemer, er det verdt å investere i høykvalitets ventiler som digitale aktuatorer, som gjør at varmesystemet kan integreres i et overordnet bygningsautomasjonssystem.

Trykkuavhengige termostatventiler som Danfoss type RA-DV eller innebygde ventiler med ventilblokk RLV-KDV er egnede komponenter for dynamisk balansering i kombinasjon med mekaniske radiatortermostater, som RA2000; elektroniske radiatortermostater med automatisk sensor som Danfoss AllyTM; og differensialtrykkreguleringsventiler, som Danfoss ASV-PV og partnerventil ASV-BD.

For gulvvarmeløsninger anbefaler vi installasjon av en gulvvarmemanifold med IconTM regulering og differansetrykkreguleringsventil som Danfoss AB-PM foran hver manifold.

For varmtvannsanlegg til husholdningsbruk anbefaler vi bruk av MTCV termiske (temperaturavhengige) balanseringsventiler. Disse gjør systemet mer energieffektivt, samt øker sikkerheten for brukerne mot legionellaforurensning og risiko for skader på grunn av for høye vanntemperaturer.

Relaterte produkter

 • if (isSmallPicture) { Automatiske balanseringsventiler - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Automatiske balanseringsventiler - Danfoss } else { Automatiske balanseringsventiler - Danfoss }
  Automatiske balanseringsventiler

  Automatiske balanseringsventiler gir en dynamisk balanseringsløsning for HVAC-applikasjoner. Ventilene eliminerer trykkfluktuasjoner som forekommer i variable strømningssystemer, for eksempel torørs radiatorsystemer, ved dellastforhold. Disse ventiltypene kan også brukes i applikasjoner for gulvvarme og komfortkjøling.

 • if (isSmallPicture) { Radiator sensors- Danfoss; } else if (isBigColumns) { Radiator sensors- Danfoss } else { Radiator sensors- Danfoss }
  Radiatortermostater

  Danfoss' radiatortermostater opprettholder konstante ønskede romtemperaturer, individuelt rom for rom, og bidrar til å redusere energiforbruket.

 • Danfoss Icon™ support

  Klikk her for å finne dokumentasjon, programvareinfo, installasjonsvideoer og guider.

 • if (isSmallPicture) { Radiatorventiler – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Radiatorventiler – Danfoss } else { Radiatorventiler – Danfoss }
  Radiatorventiler

  Et omfattende utvalg av robuste Danfoss-radiatorventiler for den krevende nærings- og industrisektoren er tilgjengelig for praktisk talt alle systemer og installasjonsvilkår.

 • if (isSmallPicture) { Danfoss Icon™; } else if (isBigColumns) { Danfoss Icon™ } else { Danfoss Icon™ }
  Danfoss Icon™

  Avansert gulvvarmestyring for vannbåren gulvvarme, utviklet for rask installasjon og komplettere interiøret. Alle gulvvarme termostater kan oppgraderes til Icon™ 2 med alle de nye funksjoner som moderne gulvvarmestyring tilbyr.

Les mer om andre typer innregulering