Statisk balansering

Slik fungerer statisk balanserng 

Ved statisk balansering reguleres vannstrømmene manuelt, via trykkavhengige ventiler. Her beregnes og innstilles vannstrømmene utelukkende for fullast tilfeller – energioptimalisert vanndistribusjon tilstrebes derfor kun ved maksimal utnyttelse av varmesystemet. Dette betyr at varierende last forhold ikke kartlegges med denne løsningen – derfor er den kjent som statisk balansering.

Dersom rom-for-rom varmebelastning inngår i beregningen, gir statisk balansering det beste kost-nytteforholdet blant balanseringsløsninger for ene- og tomannsboliger og flermannsboliger med små boenheter. Dette er fordi de trykkavhengige termostat- eller balanseringsventilene som kreves for implementeringen allerede er på plass i de fleste eksisterende systemer eller kan ettermonteres til lave kostnader. Selv med gulvvarmeanlegg er statisk balansering helt tilstrekkelig for mindre boenheter, da dynamisk balansering kun gir ubetydelige fordeler på grunn av systemets treghet. Statisk forregulering i kombinasjon med adaptiv varmeoptimalisering basert på romtemperatur oppnår her de beste resultatene.

Siden vannstrømmene kun er optimalt regulert ved fullast tilfeller, kan det oppstå strømningslyder i dellast tilfeller, som er forårsaket av økte strømningshastigheter i termostatventilene. Det er også viktig å huske på at fullast tilfeller kun forekommer noen få dager i året og varmesystemet er derfor ikke optimalt regulert resten av året. Likevel er det mer fordelaktig å utføre enkel statisk regulering når det gjelder energibruk enn å fullstendig utelate regulering. Vårt tips: Kombinasjonen statisk balansering med en høyeffektiv pumpe med lavest mulig og konstant varmelevering gir et solid grunnlag for nesten enhver mindre boenhet.

Egnede komponenter for statisk balansering er termostatventilene type RA-N eller RA-UN eller innebygde ventiler; kombinert med mekaniske radiatortermostater RA2000. Og manifolder og kontroller for vannbasert gulvvarme IconTM, og balanseringsventiler i Danfoss-seriene LenoTM eller MSV-F2. 

Related products

 • if (isSmallPicture) { Radiator sensors- Danfoss; } else if (isBigColumns) { Radiator sensors- Danfoss } else { Radiator sensors- Danfoss }
  Radiatortermostater

  Danfoss' radiatortermostater opprettholder konstante ønskede romtemperaturer, individuelt rom for rom, og bidrar til å redusere energiforbruket.

 • Danfoss Icon™ support

  Klikk her for å finne dokumentasjon, programvareinfo, installasjonsvideoer og guider.

 • if (isSmallPicture) { Manuelle balanseringsventiler - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Manuelle balanseringsventiler - Danfoss } else { Manuelle balanseringsventiler - Danfoss }
  Manuelle balanseringsventiler

  Manuelle balanseringsventiler gir en statisk, grunnleggende balanseringsløsning for mange HVAC-applikasjoner. Ventilene begrenser strømmen gjennom ulike deler av oppvarmings-, kjøle- og varmtvannssystemene i boliger. Siden manuelle balanseringsventiler ikke kan reagere på endrede forhold, anbefales det at ventilene brukes i konstante strømningssystemer.

 • if (isSmallPicture) { Radiatorventiler – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Radiatorventiler – Danfoss } else { Radiatorventiler – Danfoss }
  Radiatorventiler

  Et omfattende utvalg av robuste Danfoss-radiatorventiler for den krevende nærings- og industrisektoren er tilgjengelig for praktisk talt alle systemer og installasjonsvilkår.

 • if (isSmallPicture) { Danfoss Icon™; } else if (isBigColumns) { Danfoss Icon™ } else { Danfoss Icon™ }
  Danfoss Icon™

  Avansert gulvvarmestyring for vannbåren gulvvarme, utviklet for rask installasjon og komplettere interiøret. Alle gulvvarme termostater kan oppgraderes til Icon™ 2 med alle de nye funksjoner som moderne gulvvarmestyring tilbyr.

Les mer om balansering