Grunnleggende om hydronisk balansering

Over 80 % av alle eksisterende varmesystemer har et potensial for optimalisering. Balansering sikrer optimal gjennomstrømning i et varmesystem, noe som betyr at riktig mengde vann er tilgjengelig på rett sted til rett tid.

Optimal gjennomstrømning er ikke bare et spørsmål om å finne passende komponenter, det krever også god forståelse for et varmesystem. Varmesystemet må analyseres, beregnes, justeres og optimaliseres.
Balansering er et av de viktigste tiltakene for å optimalisere varmesystemer. Selv om alle eksperter er klar over dette, er det fortsatt vanskelig å trekke klare skiller mellom metodene – statisk, dynamisk og automatisk balansering. Dette fordi det ikke er utviklet en klar terminologi, og de enkelte betegnelsene brukes inkonsekvent. Derfor er det på tide å bringe klarhet og orden i metodene. I denne artikkelen vil du få en oversikt over balanseringsmetodene og hva forskjellene er.

Se infogram

Hydronisk balansering sørger for at riktig vannmengde fordeles i varmesystemet. Hovedmålet er å utnytte varmtvannet optimalt.

For å muliggjøre individuelle romtemperaturer/regulering for hver radiator, må radiatorventiler med forhåndsinnstilling brukes for å individuelt regulere vannstrømmene til varmesystemet. Forhåndsinnstilling sikrer at det kun leveres så mye varmtvann som er nødvendig for å oppnå ønsket romtemperatur i hver radiator eller varmekrets.

For småhus og eneboliger, og gulvvarme i eksisterende bygg, gir statisk kombinert med automatisk balansering basert på romtemperatur de beste resultatene på grunn av treghet i systemet. De nødvendige komponentene for dette er enkle å ettermontere.

For radiatoranlegg i en- eller flerfamiliehus derimot, gir kombinasjonen dynamisk kombinert med automatisk balansering størst optimaliseringspotensial, både i nye og eksisterende bygg. Denne løsningen er optimal fordi den registrerer skiftende brukeratferd.

I store bygg med mer enn 20 radiatorer eller varmekretser skal det alltid benyttes trykkuavhengige ventiler på radiatorene eller i stigningene, ellers kan den pålitelige funksjonen til den temperaturbaserte automatikken ikke garanteres.

Les mer om hydronisk balansering

heating system

Hvordan økes energieffektiviteten i varmesystemer?

Ved overgang til fjernvarme eller varmepumpe er det noen ting du alltid bør huske på. Sjekk disse 3 tipsene for å gjøre bytte av varmekilde til en suksess.