Danfoss Icon2™-appen – Sekretesspolicy

Danfoss Icon2™‑appen (hädanefter kallad applikationen) är avsedd att användas av installatörer för installation, idrifttagning, omkonfigurering och felsökning av systemet Danfoss Icon2™.

Vi använder denna Danfoss Icon2TM-app – Sekretesspolicy för att informera besökare om våra policyer för insamling, användning och utlämnande (”behandling”) av personuppgifter för alla som har tänkt använda vår applikation.

Om du väljer att använda vår applikation samtycker du till behandling av uppgifter i enlighet med denna policy. Vi kommer inte att behandla dina uppgifter ihop med någon annan än den som beskrivs i denna integritetspolicy för Danfoss Icon2™-appen.

Positionsdata

Applikationen kommunicerar med Danfoss Icon2™ Main Controller‑enheten via Bluetooth Low Energy (hädanefter BLE). Om du har Android OS version 6.0 till 11 måste Location (Plats) vara aktiverat på din telefon för att du ska kunna använda BLE. För Location måste du välja ”Allow all the time” (tillåt alltid) eftersom applikationen måste kunna köras i bakgrunden – till exempel under uppdatering av fast programvara. Applikationen samlar inte in några platsdata.

Användning av personuppgifter

Applikationen gör det möjligt att ange personuppgifter och spara dem i Danfoss Icon2-systemet och dela dessa personuppgifter med andra utanför Danfoss kontroll. Se listan med exempel, som kanske inte täcker alla möjligheter:

-  Installationsrapport: När du skapar installationsrapporten kan du ange installationsadressen och installatörens namn. Installationsrapporten görs normalt av installatören och delas med installationsägaren. Installationsrapporten sparas på Danfoss Icon2™ Main Controller.

-  MC-loggar: Med hjälp av applikationen kan man hämta loggdata från Danfoss Icon2™ Main Controller. Med dessa loggdata kan Danfoss, vid eventuella problem, göra en bättre analys av bakomliggande orsaker. Dessa loggdata ska som standard inte omfatta personuppgifter.

Danfoss behandlar inte personuppgifter via vårt IT-system, moln, etc. Alla personuppgifter från applikationen lagras lokalt på en mobil enhet eller Danfoss Icon2™ Main Controller.

Mer information om hur Danfoss behandlar personuppgifter och hanterar datasekretessrättigheter finns i Danfoss sekretesspolicy.