EH-plugin för AutoCAD

EH-plugin för AutoCAD

Denna plugin stödjer din konstruktions- och designprocess genom att effektivisera arbetet med enkla funktioner för beräkning av längd, dimensioner och produktdata för kablar och mattor. Den omfattar alla tillämpningar inom elvärmeprojekt: elektrisk golvvärme, is- och snösmältningssystem, frostskydd av rör, kyllager, idrottsanläggningar, vingårdar osv. Genom att använda vår plugin minskar du tidsåtgången under designstadiet och samlar enkelt all nödvändig information för installatörer i HTML-/PDF-format: BoM, checklista för resistans, format för garantilistor. Det betyder att all projektinformation kan samlas i en enda fil.

Pluginen kan användas med AutoCAD 2021.