ECL Tool

Använda och modifiera din ECL Comfort-enhet

Med ECL Tool kan servicepersonal ansluta till en ECL Comfort 210/310-regulator och ladda, ändra och spara inställningar för alla dess inställningar. Möjliggör också rapportutskrift över aktuella/ändrade inställningar, t.ex. efter idrifttagning av en uppvärmningsinstallation.