Ref Tools (tidigare Refrigerant Slider)

  • Översikt
  • Nedladdningar
  • Utbildning
  • Kontakta oss

Den oumbärliga allt-i-ett-mobilappen för luftkonditionerings- och kyltekniker

Få den vägledning, support, information och de verktyg du behöver – på jobbet och ute på fältet. Ref Tools är en kostnadsfri app som innehåller oumbärliga verktyg som alla luftkonditionerings- och kyltekniker behöver i sin digitala verktygslåda.

Ref Tools, som förut kallades Refrigerant Slider, är nästa steg inom den digitala utvecklingen för kylindustrin. HVACR-verktyg blir hela tiden smartare, bättre och enklare att använda och Ref Tools gör att du kan få tillgång till dem i en handvändning.

Klicka här för att komma till webbläsarversionen.

Kolla in den senaste uppdateringen:

  • Vår TXV Superheat Tuner-app är nu officiellt en del av Ref Tools.  Finjustera överhettningen på bara 15 minuter och hjälp dina kunder att spara pengar.  

Ref Tools innehåller åtta av våra mest populära och användbara verktyg för luftkonditionering och kylning:

Förutom att få snabb åtkomst till användbara verktyg kan du med Ref Tools även spara dina oftast förekommande serviceställen och unika inställningar för varje plats. På så sätt spar du tid på tidsödande servicesamtal.
 
Arbetsdagen kan vara stressig och lång, så Ref Tools erbjuder dig även lite underhållande lärande. Du kan lyssna på den populära poddsändningen Chilling with Jens direkt i appen. Så ta en paus och koppla av en stund medan du lär dig något nytt om kyla.

Lite mer om Refrigerant Slider

Lite mer om Refrigerant Slider

Refrigerant Slider, som nu ingår i Ref Tools, hjälper dig att snabbt beräkna tryck-temperaturförhållandet för mer än 80 köldmedier, bland annat naturliga köldmedier som ammoniak och transkritisk CO2. Refrigerant Slider ger dig också information om varje köldmedium, som till exempel global uppvärmningspotential (GWP) och ozonnedbrytande potential (ODP). Du kan växla mellan IPCC AR4- och AR5-värden, där AR4-värdena används i samband med europeiska F-gasförordningar.  
  
Refrigerant Sliders P/T‑beräkningar använder modeller med utökad kurvanpassning baserade på Refprop 10‑resultat. Du kan också se både dagg- och bubbelpunkt för köldmedier med glide. 

Nedladdningar

Ref Tools – Danfoss

Prova webbversionen

Ref Tools finns även i en webbversion som gör att du kan använda verktyget direkt i din favoritwebbläsare. 

Utbildning

I den här videon lär du dig hur du använder appen genom att se en jämförelse av två köldmedier, R407F och R507. Du kommer också att få en genomgång av alla olika funktioner i appen och se vilken information du kan få om varje köldmedium, bland annat klass, GWP, ODP, överhettning med mera.

Kontakta oss

Om du behöver support eller har förslag på hur Ref Tools kan förbättras kan du skicka ett e-postmeddelande till tillcoolapp@danfoss.com .

Friskrivning

Ref Tools (”programmet”) tillhandahålls i befintligt skick och när det är tillgängligt för de avsedda ändamålen enligt vad som fastställts av Danfoss ensamt, och all användning av programmet sker på användarens egen risk. Programmet samt resultat och information som genereras därav kan inte ersätta teknisk rådgivning, utan måste verifieras av användaren. De utgör inte löften och ska inte användas som exakta data eller analyser.

Danfoss frånsäger sig alla garantier och villkor avseende programmet, vare sig uttryckliga, underförstådda eller lagstadgade, inklusive men inte begränsat till, villkor för säljbarhet, tillfredsställande kvalitet, lämplighet för ett visst ändamål, exakthet och icke-intrång i tredje parts rättigheter. Danfoss ger inga garantier på att programmet kommer att uppfylla dina krav och att dess drift kommer att ske oavbrutet och felfritt.

I den omfattning det inte är förbjudet enligt lag ska Danfoss inte under några omständigheter vara ansvariga för några direkta, särskilda, indirekta skador eller följdskador över huvud taget, inklusive, utan begränsning, skada på egendom, ekonomiska skador till följd av förlust av besparingar eller vinster eller förlust av data till följd av användning av detta program.