Elvärme för att förhindra kondens i Woolworths distributionscenter

måndag 28 mars 2022

Utmaning:

Förhindra kondens genom att kompensera för temperaturskillnader mellan lager- och kontorsrum Kondens uppstod i Woolworths distributionscenter på grund av temperaturskillnaderna mellan kyllagret och deras kontor. Detta resulterade i risk för vattendroppar i mötesrummen, matsalen och kontoren. 

Lösning:

För att förebygga och skydda mot dessa risker levererade vår australiensiska partner Heat Zone Distribution elektriska värmekablar till Woolworths lokaler, och NWR Electrical Services genomförde installationen.

Resultat:

Utrymmet på 700,71 m² delades in i fyra zoner och termostaterna byggdes in i kopplingsskåp vilket innebar att man bara behöver ställa in systemet – sedan sköter det sig själv. Detta gör det möjligt att kompensera för temperaturskillnaderna mellan kyllager och kontorslokaler vilket förhindrar kondens. Elvärmesystemet på 2 743,21 W är en effektiv och lättanvänd lösning som sparar utrymme och sänker de initiala kostnaderna.

Projektöversikt:

Typ av användning: Inomhusvärme
Ytstorlek: 700,71 m²
Installerad effekt: 2 743,21 W
Produkter: DEVIsnow 30T,  DEVIbasic Drum Goods, DEVIreg 330,  DEVIbasic 10S
Implementeringsår: September 2021