Ally™– Grundskolan i Keskuskoulu

fredag 18 juni 2021

”Av samtliga produkter vi har testat och använt och
som vi stött på under vårt yrkesliv blir jag fortfarande imponerad av
hur väl Danfoss produkter fungerar med våra egna
lösningar varje gång. Det är lätt att arbeta med Danfoss Ally™ radiatortermostater
och den specifika temparturstyrning som tillhandahålls av
Danfoss Termostater ger oss en perfekt styrplattform.
Vi har alltid fått utmärkt lokal support och
Danfoss är ett lätt val eftersom deras produkter är i toppklass!”
konstaterar Tomas Andersson.

Image: Systemkonstruktörerna och medgrundarna Tomas Andersson & Ted Mellin

Danfoss Ally™ Radiatortermostater säkerställer komfort och välbefinnande för skolbarn

400 Danfoss Ally™ Radiatortermostater har kombinerats med en ny typ av innovativ distributionscentral för bredbandsvärme för distriktsuppvärmning och återvinning av restvärme. Det nya systemet för kontroll av inomhusklimatet, har skapats av Hermosto Oy och Dimfrost Oy i samarbete med Iotoi Oy, Mawi Automation Oy och den lokala energiproducenten Porvoon Energia Oy. Detta kommer vara fördelaktigt för runt 500 elever på skolan i Keskuskoulu i Finland. Som en ytterligare vinst och tack vare att Ally™ har två öppna gränssnitt är Ally™ en lekplats för systemintegrerare och för alla som behöver specialanpassa företagets förvaltningssystem.


Många barn världen över utsätts för dålig inomhusmiljö i skolor som har problem med instängd luft, fukt och mögel samt för höga eller för låga temperaturer. Enligt undersökningar som genomförts av WHO orsakar detta inte bara sjukdomar och skolfrånvaro utan gör också att barnens studieresultat och välbefinnande försämras.

Ett nytt företag i Finland som tillverkar programvara har en lösning på problemet med dålig inomhuskomfort i skolor, förskolor och andra anläggningar
De har utvecklat ett energiekosystem för inomhusmiljöer som utnyttjar restvärme från låga temperaturer som andra producerat till ett returrör i samma nätverk. I samverkan med fastighetshanteringssystemet (Building Management System (BMS)), kan skolan optimera hela sitt ekosystem, inklusive el- och värmeförbrukningen med full kontroll över alla aspekter av inomhuskomforten.

”Det nya fastighetshanteringssystemet kommer att spara mycket energi, samtidigt som man strävar efter att ge eleverna utmärkta förhållanden. Förutom värmeregleringen analyserar systemet luftkvaliteteten i varje klassrum. Systemet reglerar även luftbehandlingen med flera olika AI-enheter och analytiska tillämpningar för att besluta om justeringar av enskilda rum och segment i skolan. Distributionscentralen för bredbandsvärme sparar inte bara bränslekostnader för det lokala energiföretaget utan kommer även att kunna värma upp skolan tack vare restvärmen och värmeåtervinningen. Faktum är att elever och personal på skolan kan justera sin egen komfort och se reaktionen, eftersom alla Danfoss Ally™ Termostater styrs separat av det lokala energiföretagets bränslekostnader,”, förklarar Tomas Andersson, medgrundare av Dimfrost Oy och Hermosto Oy.

Grundskolan i Keskuskoulu

40 % värmeenergibesparingar och 20 % elbesparingar i genomsnitt per år

På skolan utnyttjar man restvärme från låga temperaturer från fjärrvärmenätets returrör för att värma upp byggnaden. Skolan drivs av returvärme under större delen av året. Högtemperaturbufferten utnyttjas när det blir riktigt kallt utomhus. De höga förbrukningstopparna under vintern kontrolleras helt av det lokala energiföretagets nya plattform utan att komforten påverkas. Men systemet läser även av mycket annat än temperaturen:

BMS känner igen flyktiga organiska blandningar i och utanför skolbyggnaden. Det underrättar alla systemtillämpningar och föreslår justeringar baserade på fakta som kontaminering. Det kan till exempel vara om byggnaden är kontaminerad eller i dåligt skick, eller om folk för in en konvoj med material eller utomhusluften tillfälligt kontamineras av en lastbil som körs in på skolgården, eller om kontaminering upptäcks när man lagar mat i skolköket. Systemet rapporterar också om allt är normalt och hälsosamt. Även koldioxidnivåer, luftfuktighet, närvaro, lux (belysning), lufttryck, temperatur samt antal personer och deras värmebehov rapporteras för varje enskilt klassrum. Allt detta i kombination med detaljerad specifik temperaturstyrning genom Danfoss termostater ger oss en perfekt styrplattform. Bästa möjliga inomhusmiljö är vår första prioritet med det här systemet, och vårt system kommer att öka välbefinnandet och prestandan hos de personer som vistas i skolan,” förklarar Tomas.

Danfoss Ally™ termostater och systemet har implementerats i slutet av februari 2021, och de uppmätta energibesparingarna baserade på nyligen utförda tester är imponerande: Simuleringen visar på 40 % värmeenergibesparingar och 20 % elbesparingar i genomsnitt per år baserat på fem års mätning av skolans förbrukningshistoria. ”Vi har använt Danfoss produkter i vår tillverkning och på fältet sedan 2007, huvudsakligen inom nedkylning och HVAC. Av alla produkter vi har testat och använt och som vi stött på under vårt yrkesliv blir jag fortfarande imponerad av hur väl Danfoss produkter fungerar med våra egna lösningar varje gång. Det är lätt att arbeta med Danfoss Ally™ radiatortermostater och den specifika temparturstyrning som tillhandahålls av Danfoss Termostater ger oss en perfekt styrplattform. Vi har alltid fått utmärkt lokal support och Danfoss är ett lätt val eftersom deras produkter är i toppklass! Den här kombinationen av Danfoss radiatortermostater och våra två nya tekniker kommer dessutom att gynna inte bara energiproducenten Porvoon Energia, utan även fastighetsägaren, de boende och till och med moder natur, tack vare energibesparingarna. Och viktigast av allt, kombinationen av Danfoss termostater och vår teknik kommer att leda till mindre skolfrånvaro och sjukdom hos skolbarnen”, konstaterar Tomas Andersson.


Fastighetshanteringssystemet kommunicerar med och styr radiatortermostaterna genom Modbus TCP/IP.

Skolan i Keskuskoulu ingår i ett projekt som leds av Porvoo stad genom Porvoon Energia Oy (det lokala energiföretaget) och består av två delar:

1. En helt ny typ av distributionscentral för distriktsuppvärmning och återvinning av restvärme, byggd och installerad av Dimfrost Oy.
Innovatör: Tomas Andersson, medgrundare av Dimfrost Oy.
Systemkonstruktörer: Tomas Andersson och Hubbe Söderholm

2. En helt ny typ av fastighetshanteringssystem som driver all programvara på skolan, ansluter till nätet, till andra byggnader och till elproduktionen, byggd och installerat av Hermosto Oy.
Innovatör: Tomas Andersson.
Systemkonstruktörer och medgrundare: Tomas Andersson, Ted Mellin och VD Markus Wickholm

Grundskolan i Keskuskoulu


Fördelar med Danfoss Ally™ 

• Öppet API
• Zigbee 3.0-certifierad
• Full kontroll över radiator- och golvvärme
• Högre komfortnivå och energieffektivitet genom anpassning av rumstemperaturen till ett dagligt schema
• Enkelt att använda och installera med den intuitiva appstyrningen
• Utformat för att skapa en övergång mellan form och funktion
• Fjärrstyrning var du än befinner dig
• Passar 95 % av alla ventiler
• Underhållsfri termostat – batteriet varar upp till två år
• Fungerar med Amazon Alexa & Google Assistant
• Överlägsen temperaturprecision
• Uppfyller EPBD-kraven

Hämta som PDF