Soldriven bevattningspump minskar utsläpp och sparar energi

söndag 9 februari 2020

SPANIEN: En hög elräkning var motivationen för Sumsol, ett spanskt bevattningsföretag, att optimera sin pumpverksamhet. Sumsol bevattnar, med hjälp av sex pumpar, sockerbetor och majsfält som täcker 150 hektar. Företaget uppnådde betydande energibesparingar och minskade utsläpp genom att konvertera dessa nätdrivna pumpar till solenergidrift, optimerad med VACON® 100-frekvensomriktare med en smart MPPT4-algoritm. Avkastningen på investeringen beräknas till 8 år.

Hur optimerar soldrivna frekvensomriktare jordbruksbevattning?

Hur optimerar soldrivna frekvensomriktare jordbruksbevattning?

Från nätdrift till soldrift

Från nätdrift till soldrift

Det ursprungliga bevattningssystemet använde fyra dränkbara pumpar, som levererade vatten till en vattenbassäng på 49 000 m3, och två vertikala axelpumpar, som levererade tankvatten till bevattningssystemet.

För att minska elförbrukningen från nätet utformade Sumsol ett soldrivet pumpsystem på 300 kWp med automatisk reservnätsuppbackning. Arrangemanget består av 944 moduler på 320 Wp, en struktur med horisontell axelspårning och ett Sumsol-pumpsystem integrerat i samma skåp – allt helt automatiserat. Pumpsystemet styrs med fem soldrivna VACON® 100 INDUSTRIAL-frekvensomriktare, uppbackade av en nätdriven VACON® 100 FLOW-frekvensomriktare som driver en jockeypump på natten.

Frekvensomriktarna som är anslutna till solpanelerna använder den soldrivna pumpapplikationen med MPPT4-algoritmen, som optimerar energiproduktionen och undviker överdimensionering av solfältet.

”Det var det första systemet i Spanien som installerades med dessa egenskaper”, konstaterade David Manso, chef för Sumsols tekniska avdelning.

35 % ökad avkastning

35 % ökad avkastning

Tack vare fyra parallella driftsalgoritmer övervakas och kontrolleras det inställda värdet kontinuerligt, vilket säkerställer utvinning av den maximala tillgängliga effekten för omgivningsförhållandena. På detta sätt uppnås en ökad avkastning på 35 %, vilket innebär mer pumpat vatten och mer driftstid.

Frekvensomriktaren justerar pumparnas förbrukning efter kundens verkliga behov, vilket minskar systemets behov av energi. Omkring 478 MWh mindre energi förbrukas från nätverket årligen, vilket ger 52 000 euro/år i ekonomiska besparingar.

Läs om produkterna