Flexibel likströmsreserv skyddar ryskt kraftverk

torsdag 5 september 2019

RYSSLAND: Ett stort ryskt kraftverk som är känsligt för strömavbrott har nu försetts med omvandlarna VACON® NXP DC/DC Converter i industriklass för att tillhandahålla likströmsreserv. Systemet ser till att kraftverket kan köras störningsfritt även under de mest kortvariga spänningsfall.

Enastående pålitlighet

Enastående pålitlighet

Upptäck hur flexibla och kraftfulla likströmsreservsystem garanterar oavbruten drift trots fall i nätspänningen

Industriell likströmsreserv för pannfläktar

Industriell likströmsreserv för pannfläktar

Genom att använda vattenkylda frekvensomriktare i en konfiguration för ned- och uppstegring kombinerat med medelspänningsmotorer har ART och Danfoss Ryssland utvecklat ett industriellt likströmsreservsystem som kan trygga tillförlitlig drift även vid spänningsfall i elnätet.

Detta kraftfulla 1,2 MW-system kallas även för ett oavbrutet motordriftsystem (UMD – Uninterruptable Motor Drive) och har två 690 V luftkylda omvandlare av modellen VACON® NXP DC/DC Converter.

Ett antal 1 200 kW-pannfläktar erbjuder upp till tio sekunders drift om strömförsörjningen från elnätet havererar. Ett batteri för energilagring är via de två separata DC/DC-omvandlarna kopplat till fyra frekvensomriktare.

Igor Zobov, VD, ART

Smidig driftsättning och service

Lösningen är oerhört smidig i och med att den består av ett fåtal element, är enkel att ansluta och har Danfoss

inbyggda programvara för enkel driftsättning och service.

ART erbjuder likströmsreservsystem för industrin, kallade oavbruten motordrift (UMD:er).

Dessa UMD:er är flexibla eftersom de klarar av

  • olika topologier
  • olika typer av frekvensomriktare
  • olika energilagringssystem
  • olika utformningar
  • användning av befintliga batterier om så är önskvärt

Ingenjörsföretaget Automation of Resource-saving Technologies (ART) ligger i Sankt Petersburg i Ryssland. Man har 25 medarbetare och har ända sedan 1999 samarbetat med Danfoss.

ART erbjuder specialdesignade frekvensomriktare och automationssystem för låg- och medelspänningstillämpningar, system för oavbruten motordrift (UMD) och aktiva filter avsedda för hantering av övertoner och reaktiv effektkompensering

samt underhålls- och reparationstjänster.

Företaget är verksamt inom kraftproduktion, olja och gas samt marin- och offshoreindustrin. ART har fram till 2019 genomfört över 700 installationer av driftautomationssystem.

Upptäck VACON® NXP DC/DC Frekvensomriktare

Upptäck VACON® NXP DC/DC frekvensomriktare

Hybridisering – framtidens energi är här

Hybridisering – framtidens energi är här

Allt eftersom vi övergår från fossila bränslen som olja och kol, via naturgas och kärnkraft, till förnybara energikällor som är beroende av vädrets nycker, växer behovet av att minska klyftorna som uppstår när det uppstår obalans mellan strömförsörjning och efterfrågan. Batterier och annan lagringsteknik blir allt vanligare.

Läs mer om drivsystemen