Avkarbonisering av nästa generations utbildningsfartyg, Skulebas

måndag 5 februari 2024
Fartyget Skulebas på öppet vatten
Titta på filmen här

NORGE: Den norska fiskeindustrin styr mot en grönare framtid som svar på hamnars krav på minskad användning av dieselgeneratorer. Denna omvandling innebär också att utbilda och inspirera nästa generation fiskare att börja bygga elektrifierade fartyg för en mer miljövänlig industri.

Så i december 2021, när Hvide Sande Shipyard i Danmark fick i uppdrag att bygga ett nytt utbildningsfartyg åt fiskeriskolan i Måløy i Norge, åtog sig deras partner Vest-El att skapa ett fartyg som var skräddarsytt för moderna fiskemetoder. Tack vare Danfoss VACON® NXP System Drive körs det nya utbildningsfartyget Skulebas idag med hybriddrift, och eleverna får praktisk utbildning i hybridlösningar på ett modernt fartyg.

Upptäck hur Danfoss VACON® NXP-frekvensomriktare minskar dieselförbrukningen samtidigt som den möjliggör exakt övervakning på det moderna fiskeutbildningsfartyget Skulebas.

Utmaningen: Utbilda fiskare i hybridsystem

Sjöfartsindustrin genomgår just en betydande förändring. Drivkraften bakom detta är internationella sjöfartsorganisationens (IMO) mål om att minska utsläppen av växthusgaser från sjöfarten. IMO:s mål är att minska dessa utsläpp med minst 50 % till 2050, jämfört med 2008 års nivåer. Detta sätter enorm press på fartygsbyggarna när det gäller att minska koldioxidutsläppen och hissa segel för att ta sig mot grönare vatten.

När det gäller det nya fartyget Skulebas var målet att framtidssäkra fartyget genom att minska dess dieselförbrukning och samtidigt se till att det uppfyllde fiskeindustrins stränga krav. Då fisk ska fångas och förvaras tillsammans med boende för 20 personer är fartyget i drift dygnet runt, och det finns inget utrymme för stilleståndstid.

På det fartyg som användes tidigare fiskade man bara med linor och nät, men målet för det nya fartyget var att det även skulle kunna användas för trålning och flugfiske. Dessa fisketekniker kräver mer kraft från propellern och precision i övervakning, hastighet och navigering – oavsett väder och driftsförhållanden. För att uppfylla dessa krav på både prestanda och hållbarhet samarbetade Danfoss Drives-teamet med den marina entreprenören Vest-El för att utveckla ett hybriddrivet fartyg som hade rätt kapacitet.

Lösningen: Danfoss frekvensomriktare

VACON®® NXP System Drive är en omfattande serie frekvensomriktare för tunga industribehov där konstant drift är avgörande. Komponenter som samlingsskenesystem och kraftenheter är separerade i individuella fack för att innesluta problem och förhindra utbredda haverier, vilket i slutändan minskar kostnaderna under hela livslängden och underhållskostnaderna.

Eftersom Danfoss även tidigare hade samarbetat med Hvide Sande Shipyardförstod man deras unika krav och tidigare framgångsrika lösningar. Baserat på VACON®® NXP-maskinvara av standardtyp skräddarsydde Danfoss och Vest-El en lösning för det nya fartyget Skulebas för att säkerställa att det skulle uppfylla branschens krav.

Nya NB 153 Skulebas är ett 35 meter långt utbildningsfartyg utrustat med de senaste avancerade maskinerna och övervakningssystemen för fiske som är byggda för navigerings- och säkerhetsutbildning. Alla system ombord är centrerade kring elektrifierade lösningar.

Kraftomvandling från Danfoss möjliggör ett hybridsystem med två elmotorer på 600 kW vardera som driver propellrarna. Motorerna drivs i sin tur av två dieselgeneratorer och stöds av en batteribank på 1 MW. Peak shaving optimerar bränsleförbrukningen.

För att säkerställa uthållighet och ett smidigt projektgenomförande genomgick hybridsystemen rigorösa tester, där upp till 90 % av testerna genomfördes före installationen. I juni 2023 var det nya fartyget fullt utrustat och redo för sina kommande äventyr.

Fördelar med VACON® NXP System Drive

  • Minskade underhållskostnader och optimerat kassaflöde genom att modulerna kan levereras närmare driftstart tack vare den korta konfigurationstiden
  • Kostnadseffektiv standardiserad lösning
  • Installation och underhåll går snabbt och enkelt tack vare den modulära utformningen och utdragskonstruktionen
  • Minimal stilleståndstid med lättillgängliga reservdelar
  • Dedikerad testtid för att säkerställa smidigt projektgenomförande

Resultatet: Lägre koldioxidutsläpp

Med kraftomvandling från Danfoss ombord får det nya fartyget Skulebas flera fördelar. Genom hybridlösningen får man flexibiliteten att endast använda dieselkraft när det behövs, vilket resulterar i minskade koldioxidutsläpp och utsläpp av skadliga mineraler som till exempel svavel. Dessutom förbättrar minimering av dieselutsläppen luftkvaliteten både ombord på fartyget och i hamnen.

Slutligen ökar denna teknik precisionen och stabiliteten i styrningen och varvtalsregleringen, vilket i slutändan leder till en förbättrad driftseffektivitet. Tillsammans med minskade bullernivåer innebär dessa förbättringar en bättre arbetsmiljö för studenter och besättningsmedlemmar.

I en bransch som står inför många utmaningar eliminerar införandet av hybriddrift minst en av dem. Fördelarna är inte bara förbättrad fartygsprestanda utan även utsläppsminskning: beräknat till 213 tpa CO2.

Danfoss-produkter installerade i detta projekt

Relaterade fallstudier