Gibson’s Farm Shop har uppnått över 20 % energibesparingar med hjälp av Optyma™ Plus INVERTER

fredag 6 november 2020

En lyckad lösning

  • Över 20 % energibesparingar
  • Låg köldmediefyllning och installationskostnad
  • Optimerad livsmedelssäkerhet och konservering
  • Effektiv vid dellast

Familjen Gibson har i mer än 50 år försett Canterbury-området med handgjorda och närproducerade kvalitetsprodukter. Verksamheten började sälja färska äpplen och päron direkt från gården och i takt med att deras rykte spreds utvecklades den till en riktig gårdsbutik.
Men familjens ambitioner slutade inte där. Nyligen expanderade gårdsbutiken ytterligare när man utökade med en deli, ett bageri och ett café. Butiken fungerar som ett skyltfönster för de bästa livsmedelsproducenterna i Kent.
Projektet krävde extra kylkapacitet, något som gav möjlighet att se över och uppgradera butikens befintliga kylanläggning. Företaget vände sig till sin mångåriga leverantör, Cold-Air Refrigeration Ltd.

Gibson’s Farm Shop

Den växande butiken satsade på ny kylkapacitet och hade fortfarande sjunkande elräkningar – efter att ha bytt ut två kylaggregat mot ett enda skräddarsytt paket.

Sedan 2010 hade gårdsbutikens tre kyldisplayer varit kopplade till två kylaggregat på utsidan med konventionella kompressorer med fast hastighet samt kondensatorer med fläns-/rörkonstruktion. Dessa enheter från Danfoss Optyma™ sortiment hade tjänat butiken väl men familjen Gibson ville dra fördel av den nya tekniken för att minska sin energiförbrukning.

Butikens nya stora skåp mätte 7,5 m med 8 kW kylkapacitet. Cold-Airs vd, David Eldridge, visste att tekniker som värmeväxlare med mikrokanaler och inverterade scrollkompressorer skulle möjliggöra betydande energibesparingar och minskad köldmediefyllning.

– Detta var ett idealiskt ställe för Cold-Airs första installation av Optyma™ Plus INVERTER och innebar möjlighet att noga övervaka enhetens inställningar och prestanda, säger David. Den är mycket effektiv och gjorde installationen enklare att integrera.

David använde Danfoss Coolselector® 2 beräknings- och produktväljarverktyg för att jämföra den årliga energiförbrukningen för en Optyma™ Plus INVERTER med två konventionella kylaggregat.

Han upptäckte att den inverterade scrollenheten på bara ett år skulle ge stora fördelar. Detta därför att den integrerade kompressorn anpassar sig till nödvändig kylkapacitet vilket sparar energi under delbelastning samt vid avstängning och påslagning.

Enhetens värmeväxlare med mikrokanaler ökar effektiviteten ytterligare samtidigt som köldmediefyllningen minskar. Detta är uppnåeligt inom det beprövade Optyma™ produktsortiment som företaget kommit att förlita sig på.

David utförde beräkningarna och använde köldmediet R449A i stället för det förbjudna R404A. Han specificerade att de nya skåpen skulle installeras med Danfoss TE2 expansionsventiler
för enkelt underhåll och installation.

– Vi rekommenderade Danfoss produkter på grund av deras beprövade kvalitet, förklarar han. Jag använder Coolselector hela tiden för att göra beräkningar och välja rätt produkter. Verktyget är enkelt att använda, ger korrekt information och erbjuder mängder att komponenter att välja på.

Sedan Gibson’s Farm Shop bytte till Optyma™ Plus INVERTER har elförbrukningen minskat med över 20 %. Omriktarens enkla plug-and-play format och låga köldmediefyllning bidrog även till att hålla installationskostnaderna nere.

Men än viktigare är att den är 100 % pålitlig och håller livsmedlen vid en jämn temperatur för att tillfredsställa butikens nogräknade kunder. Passande nog gäller detta även lokal färsk frukt – samma kvalitetsprodukt som satte butiken på kartan för cirka 50 år sedan.

Familjen Gibson har sannerligen tagit ett rejält kliv framåt. Tack vare Danfoss Prosa IoT kan Cold-Air nu aktivt övervaka temperaturen via ProsaLink-appen och därmed optimera livsmedelssäkerheten i alla lägen.

Eftersom vi stöttat verksamheten på en stor del av deras resa, är vi glada att både David och Danfoss kylteknik är redo att bistå Gibson’s Farm Shop och deras kunder under många år framöver.

Använda Danfoss produkter: