Studenthemmet Urban Rigger kan lösa Europas bostadsbrist

torsdag 2 november 2017

EUROPA: Studenterna är några av de första som upplever utmaningarna med att hitta en bostad på en marknad med skralt utbud. Faktum är att den ökade urbaniseringen i Europas största städer kommer att innebära att det saknas mer än fyra miljoner bäddar 2025.

Studentbostadsprojektet Urban Rigger är ett exempel på hur samarbetet mellan arkitekter och ingenjörer kan göra stor skillnad för livet i den växande staden. Ett exempel är att byggnaderna placeras på vattnet i stället för på land. De här flytande bostäderna, som har utvecklats av Udvikling Danmark i nära samarbete med Bjarke Ingels och arkitekter från BIG, Danfoss och andra företag, är ett ambitiöst försök att lösa bristen på studentbostäder. 

Rigger har ett minimalt koldioxidavtryck
Urban Rigger är byggt av återvunna fraktcontainrar och en prototyp slutfördes sommaren 2016. Rigger finns nu i vattnet i centrala Köpenhamn. Utöver den moderna stilen kan miljöfördelarna locka personer att bo och trivas där. – Som ett utmärkt bevis på den hedonistiska hållbarheten kan studenterna duscha varmt och länge utan att skämmas, säger Bjarke Ingels som är grundare och kreativ partner för BIG. I dag är hållbarhet nästan synonymt med sunt förnuft eller att man gör saker på ett praktiskt och smart sätt. Företag som Danfoss har främjat innovation och gjort avancerad teknik tillgänglig, tillägger Bjarke Ingels. 

Kostnadsfri och ren värmekälla
Danfoss har haft en viktig roll i Riggers infrastruktur för uppvärmning och ventilation. Tekniska lösningar som värmepumpar, vattenburen golvvärme och värmeåtervinningsventilation bidrar till att skapa ett perfekt inomhusklimat, samtidigt som de överensstämmer med Urban Riggers mål att minska koldioxidutsläppen så mycket som möjligt. 

Urban Riggers ”Hydro Source Heating” är en effektiv, ekonomisk och hållbar lösning där man använder omgivande vatten som en kostnadsfri och ren uppvärmningskälla. Med värmepumpen extraheras 75 % av energin till uppvärmning och varmvatten från havet. I kombination med solpaneler innebär detta att Danfoss värmepump på 13 kW använder väldigt lite elektricitet. Dessutom filtrerar Riggers ventilationsenhet bort dåligt luft och tillför hela tiden frisk luft, samtidigt som värmeförlusten minskar tack vare upp till 95 % värmeåtervinning. 

I dag tänker vi att byggnader finns på land, men kan stadsnära vattenområden åtminstone till viss del vara lösningen på världens ökande bostadsbrist? Möjligheten finns.

Läs mer om Urban Rigger

Urban effektivitet är nyckeln till en hållbar tillväxt

FN:s avdelning för ekonomiska och sociala ärenden uppskattar att världens befolkning kommer att nå 9,8 miljarder 2050 – varav nästan 70 % kommer att bo i städer.

Och det är just städerna vi behöver fokusera på för att nå målen i Parisavtalet, som fastställer ett ramverk för att hålla den globala uppvärmningen under två grader.

Utforska vår temasida om urban effektivitet, och se varför det är det effektivaste sättet att omvandla utmaningarna i våra städer till möjligheter.