Ljus i sikte för våra städer

torsdag 26 oktober 2017

Våra städer, mänsklighetens största skapelser, är under stort tryck. Under de kommande trettiotre åren måste storstadsområdena runt om i världen ge plats åt ytterligare 2,5 miljarder människor. Det innebär fler än 200 000 nya storstadsbor om dagen. Den goda nyheten är att vi redan har tillgång till tekniken som behövs för att möta utmaningarna med urbanisering.

Urbaniseringen är en vattendelare för världens befolkning. Under 1950-talet bodde två tredjedelar av världens befolkning på landsbygden. Fram till 2050 kommer siffrorna att vara de omvända, två tredjedelar kommer att bo i städer. För första gången i historien kommer den största delen av världens befolkning att bo i städer, ”mänsklighetens största skapelser” som den välkände arkitekten Daniel Libeskind kallar dem.
Ökande befolkning och urbanisering innebär att världens storstäder kommer att ha 2,5 miljarder fler invånare vid 2050. Nio av tio stadsbor kommer att komma från Asien eller Afrika. Tre länder, Indien, Kina och Nigeria, kommer tillsammans att stå för 37 % av den totala befolkningsökningen. Det kommer att finnas 400 miljoner nya stadsbor i Indien, 300 miljoner i Kina och 200 miljoner i Nigeria. 

Möjligheter
Städer erbjuder många olika möjligheter. Fastän ”bara” hälften av världens befolkning bor i städer i dagsläget, genererar städerna mer än 80 % av världens BNP. Detta förklarar varför städer har en så pass stor attraktionskraft. Urbanisering har alltid varit förknippad med epokgörande ekonomiska och sociala förändringar. Städer är en viktig drivkraft när det gäller utrotning av fattigdom och utveckling i tätbebyggda områden och på landsbygden eftersom det är i städerna som ekonomiska aktiviteter, beslutsfattande, handel och transport pågår. Det är även där som förbindelser mellan stads- och landsbygdsområden och över landsgränser skapas. Stadslivet förknippas ofta med kunskap, utbildning, hälsa, sociala fördelar och möjligheter samt kulturellt och politiskt engagemang.

Utmaningar
Men ”mänsklighetens största skapelser” står inför betydande utmaningar. När urbanisering sker utan planering och tillräcklig infrastruktur, sker det på bekostnad av en hållbar tillväxt. Det innebär att stadslivets fördelar inte kommer alla till gagn. Ojämlikheter är mer framträdande i storstäder. Hundratals miljoner människor lever redan under tuffa förhållanden i städer med snabbt ökande befolkning, föroreningar, miljöförstöring och icke-hållbara produktions- och konsumtionsmönster. 

Strömmen av människor som är på väg mot städerna kan utgöra en källa för tillväxt och välstånd. Men den kan även utgöra ett gissel som är ett hinder för både människa och miljö. Allt beror på sättet som vi tar itu med urbaniseringens utmaningar. 

Lösningar
Den goda nyheten är att vi redan har tillgång till tekniken som behövs för att omvandla utmaningarna till möjligheter som kommer alla till gagn. Detta kan ske i alla städer. Och mest effektivt blir det att börja med det som städer består av: byggnader: Byggnader står för 40 % av den globala energiförbrukningen och en tredjedel av koldioxidutsläppen. Dessa siffror kommer att uppgå till 50 % 2050. Men det finns mycket vi kan göra. Vi kan förbättra nya och befintliga byggnader, anlägga fjärrvärmesystem och vattenreningsanläggningar som producerar rent vatten och ren energi på en och samma gång. Vi kan förbättra energieffektiviteten inom industrisektorn. Vi kan åstadkomma så mycket mer med mindre, bara genom att förbättra våra städer. 

Energieffektiva städer kommer att leda till en energiomvandling nedifrån och upp, och ett tydligt nationellt och internationellt politiskt ramverk kan göra det lättare för företag att investera i energieffektivitet och mildra klimatförändringarna. För att energieffektiva tekniker ska kunna införas snabbare måste energieffektivitet i städerna omfattas i de politiska besluten. Alla politiska beslutsfattare på kommunal och nationell nivå har ett ansvar att plocka de lågt hängande frukterna som erbjuds genom smart och effektiv stadsplanering. Lösningarna finns redan där, redo att implementeras. Det innebär ljus i sikte för våra städer.

Skapar morgondagens värld

Danfoss skapar avancerade tekniker som gör det möjligt att bygga en bättre, smartare och effektivare morgondag. I en värld där städerna bli allt större säkerställer vi tillgången på färsk mat och bästa möjliga komfort i våra hem och på kontor, samtidigt som vi uppfyller behovet av energieffektiv infrastruktur, anslutna system och integrerad förnybar energi.

Våra lösningar används inom områden som kyla, luftkonditionering, värme, motorstyrning och mobila maskiner.

Vår innovativa teknik går så långt tillbaka som 1933 och i dag har Danfoss en marknadsledande position med mer än 26 000 medarbetare som hjälper kunder i mer än hundra länder. Vi ägs privat av den grundande familjen.