Världen kan uppnå mer med mindre

fredag 13 februari 2015

Enligt Internationella energirådet innebär en växande befolkning och ökade levnadsstandard att världens energibehov kommer att öka med en tredjedel mellan 2011 och 2035. Men hur skulle det bli om vi kunde skapa morgondagens bränsle från det vi kan spara i dag? Tillsammans med branscher och städer visar Danfoss hur detta är möjligt.

Samtidigt som vi vill minska koldioxidutsläppen i världen behöver man ta hänsyn till det ökande behovet av energi. Därför fokuserar världens ledande ekonomier på energieffektiva lösningar för att kunna skapa ett smartare och mer hållbart samhälle.
Det finns goda skäl till detta. Energieffektivitet är det snabbaste, renaste och billigaste sättet att minska koldioxiden i världsekonomin samtidigt som man möter det ökande energibehovet.

Möjligheterna för energieffektivitet är extra stora i städer tack vare driftsättningen av smart infrastruktur, som fjärrenergi, systemet för uppvärmning och kylning av byggnader. Under de senaste åren har Danfoss samarbetat med städer som Hamburg i Tyskland och Anshan i Kina för att de ska kunna utnyttja sin energianvändning på ett bättre sätt. I Anshan är man på god väg att spara mer än 60 % av kolförbrukningen för uppvärmning, helt enkelt genom att ersätta den med överskottsvärme från den lokala stålanläggningen via fjärrvärmenätet.

Det finns även oanade möjligheter inom byggbranschen. Enligt FN-initiativet ”hållbar energi för alla” står byggbranschen för en tredjedel av den globala energianvändningen och enligt det internationella energiorganet förväntas den utgöra 26 % av samtliga besparingar inom energieffektivitet i framtiden, främst genom uppvärmnings- och kylsystem för bostäder, belysning och apparater.

  
I Shanghai Tower, som när det slutförs är världens näst högsta byggnad, kommer man att installera 6 700 Danfoss-ventiler för att reglera kylnings- och uppvärmningssystemen, vilket kommer att spara 20 % av energin som används för uppvärmning och kylning av tornet. Dessutom kommer 660 frekvensomriktare i systemens motorer att bidra till ytterligare besparingar på 20–40 %.
I den nya Carrefourbutiken i Villeneuve-la-Garenne i Paris använder man energieffektiv teknik från Danfoss för att försäkra sig om att varorna håller rätt temperatur. Genom att använda banbrytande teknik kan även kylsystemet användas för att värma upp hela butiken som är 11 300 m2.

Vi har de lösningar och den teknik som krävs för att förbättra energieffektiviteten avsevärt. Nu tar vi tillvara på den här möjligheten.

Prime Tower i Zürich

Skapar morgondagens värld

Danfoss skapar avancerade tekniker som gör det möjligt att bygga en bättre, smartare och effektivare morgondag. I en värld där städerna bli allt större säkerställer vi tillgången på färsk mat och bästa möjliga komfort i våra hem och på kontor, samtidigt som vi uppfyller behovet av energieffektiv infrastruktur, anslutna system och integrerad förnybar energi.

Våra lösningar används inom områden som kyla, luftkonditionering, värme, motorstyrning och mobila maskiner.

Vår innovativa teknik går så långt tillbaka som 1933 och i dag har Danfoss en marknadsledande position med mer än 26 000 medarbetare som hjälper kunder i mer än hundra länder. Vi ägs privat av den grundande familjen.