Den försvunna staden Benxi är åter på kartan

torsdag 2 november 2017

KINA: För några år sedan kvävdes Benxi i smog. I dag kan den kinesiska stålindustrins huvudstad andas igen. Införandet av ett fjärrvärmesystem kommer att minska den årliga kolförbrukningen med 198 000 ton.

1979 upptäckte FN:s experter att Benxi i nordöstra Kina hade försvunnit. Staden, som har mer än en miljon invånare, existerade fortfarande men stora mängder smog hade gjort att den inte längre syntes på satellitbilder.
I dag kan Benxi andas igen. Smogen har lättat och nu syns en framtid som drivs av överskottsvärme från den en gång så beryktade stålindustrin. 

Benxi är en av de äldsta industristäderna i Kinas ”rostbälte” och tillverkar mer stål per invånare än någon annan kinesisk stad. Industrierna ligger i ett stadsområde omgivet av berg och det är faktiskt det som gör att den förorenade luften stängs in och inte kan stiga. 

Under senare år har Benxi överlevt överkapacitet, höga driftkostnader och brist på grundläggande teknik. Allt detta har hotat att försvaga Benxis tillväxtpotential. Samtidigt blev effekterna från industriernas massiva luftförorening allt tydligare. 

I ett försök att bekämpa den negativa trenden fick regionen stöd från den kinesiska regeringen inom ramen för det ambitiösa programmet ”Återställ nordöst”, som innebar investeringar i en trefaldig lösning i form av ekonomisk utveckling, åtgärder för att bekämpa föroreningarna och optimering av energiinfrastrukturen. 

När Danfoss fick höra om detta 2014 skickade de ett expertteam till Benxi. Teamet kom fram till att ett fjärrvärmesystem skulle kunna vara enormt gynnsamt för staden och påskynda den ekonomiska och miljömässiga utvecklingen. De presenterade detta för intressenter, miljömyndigheterna i Liaoning-provinsen, Benxis stadsledning och stålindustrierna i staden. Man kom snart överens om att införa fjärrvärme för att kunna möta stadens utmaningar. 

Överskottsvärme från den lokala stålproduktionen används nu för att värma upp bostäder i Benxi, samtidigt som invånarna får glädje av minskade utsläpp av växthusgaser och förbättrad luftkvalitet. 

Danfoss är ansvarig för huvudplanen för fjärrvärmesystemet och för specifika lösningar. 

Sedan projektet sattes igång 2014 har resultaten varit anmärkningsvärda. Efter ett år försörjdes 15 procent av staden med överskottsvärme, och innan 2020 ska halva staden vara utrustad med fjärrvärme. Det kommer att minska den årliga kolförbrukningen i Benxi med mer än 198 000 ton. 

I mer än 100 år har Benxi varit känd som Kinas metallurgiska huvudstad – och under de senaste 40 åren har den även varit känd som staden som försvann från satellitbilder. Nu är Benxi åter på kartan – som ett bra föredöme för energieffektivitet.

Urban effektivitet är nyckeln till en hållbar tillväxt

FN:s avdelning för ekonomiska och sociala ärenden uppskattar att världens befolkning kommer att nå 9,8 miljarder 2050 – varav nästan 70 % kommer att bo i städer.

Och det är just städerna vi behöver fokusera på för att nå målen i Parisavtalet, som fastställer ett ramverk för att hålla den globala uppvärmningen under två grader.

Utforska vår temasida om urban effektivitet, och se varför det är det effektivaste sättet att omvandla utmaningarna i våra städer till möjligheter.