Rederi sparar en halv miljon på havsvattenpumpar

onsdag 6 augusti 2014

Dampskibsselskabet NORDEN A/S är ett av världens äldsta börsnoterade internationella rederier. Varje år lägger företaget mängder av energi och pengar på fartygens kylsystem.

Fartygens kylsystem är utformade för 100 procent belastning vid en havsvattentemperatur på 32 °C, oavsett vad den verkliga temperaturen är. Eftersom alla fartyg inte färdas i ekvatoriella vatten eller i maxhastighet behövs inte den maximala kylkapaciteten särskilt ofta.

2011 beslutade sig företaget för att genomföra ett test med variabel varvtalsreglering på sina havsvattenpumpar på oljetankern Nord Butterfly. Det visade sig vara ett lönsamt beslut som har lett till betydande energibesparingar.

I dag har företaget eftermonterat Danfoss VLT®-frekvensomriktare på havsvattenkylpumpar på 17 tank- och bulkfartyg. Omriktarna anpassar pumparnas flödeshastighet efter det aktuella behovet. Det här har lett till att företagets energiförbrukning har minskat ordentligt och att man har kunnat spara över 500 000 dollar per år.

Företaget sparar upp till 30 000 dollar per år på varje fartyg som är utrustat med frekvensomriktare. Återbetalningstiden för investeringen är mindre än 14 månader.

Skapar morgondagens värld

Danfoss skapar tekniker som gör att morgondagens värld kan göra mer med mindre. 

Vi uppfyller det växande behovet av infrastruktur, tillgång på livsmedel, energieffektivitet och miljövänliga lösningar. Våra produkter och tjänster används inom områden som kyla, luftkonditionering, värme, motorstyrning och mobila maskiner. Vi är även aktiva inom området förnybar energi samt fjärrvärmeinfrastrukturen för städer och stadsmiljöer.