Nordhavn – Danmarks energilabb för framtida energilösningar

torsdag 2 november 2017

DANMARK: Skandinaviens största stadsplaneringsprojekt pågår i Köpenhamn. Det är ett laboratorium för framtida smart energiteknik och en möjlighet för Danfoss att demonstrera konsten att skapa intelligenta och klimatvänliga lösningar för värme och kyla.

Nordhavn-området är ett av Europas största stadsplaneringsområden och kommer under de kommande femtio åren att inhysa 40 000 nya invånare och erbjuda 40 000 nya jobb. Hållbar stadsplanering integreras i alla aspekter av den nya stadsdelen, något som även är i linje med Köpenhamns vision att bli världens första koldioxidneutrala huvudstad. 

Projektet kallas EnergyLab Nordhavn och målet är att utveckla och demonstrera energilösningar för framtiden. Man kommer att visa hur elektricitet och uppvärmning, energieffektiva byggnader och eltransport kan integreras i ett intelligent, flexibelt och optimerat energisystem som baseras till stor del på förnybar energi. 

Danfoss leder utvecklingen
Danfoss står i spetsen för Nordhavn-projektet när det gäller smarta komponenter i integrerade energisystem. Målet är att demonstrera och analysera de tekniska och ekonomiska möjligheterna hos smart styrning av särskilda komponenter och system – där värme och kyla tillhandahålls av grundläggande funktioner i byggnader. 

Danfoss energiteknik ökar effektiviteten och flexibiliteten i systemen för Nordhavn och omfattar bland annat understationer för fjärrvärme baserade på ultralåga temperaturer, fjärrstyrda radiatortermostater för reglering av rumsuppvärmning i byggnader och användning av överskottsvärme från kylsystem i snabbköp. 

Guldcertifikat 
Nordhavn är unikt. Det nya stadsplaneringsområdet uppfyller de högsta certifieringskraven för hållbarhet på distrikts- och byggnadsnivå, och är således det enda nya stadsplaneringsområdet som har uppfyllt kraven för guldcertifikat i DGNB-certifieringssystemet. 

EnergyLab Nordhavn utgör en väsentlig del i Köpenhamns övergripande mål om att bli koldioxidneutrala fram till 2025. Köpenhamns fjärrvärmesystem är ett av världens största, äldsta och mest framgångsrika fjärrvärmesystem och försörjer 98 % av staden med ren, tillförlitlig och prisvärd värme.

Förbättringar inom Köpenhamns värmesektor är grundläggande om man vill uppnå omfattande energibesparingar och uppfylla klimatmålen. Under de senaste fyrtio åren har energiförbrukningen i byggnader i Danmark minskat med 45 % per kvadratmeter. Energiförbrukningen i Köpenhamn skulle kunna minskas med ytterligare 10 % om fjärrvärmeenheterna i alla byggnader i huvudstaden användes till sin fulla potential. Det innebär att invånarna skulle kunna spara upp till sjuttio miljoner dollar om året på sina elräkningar.

40 % av Danmarks invånare bor i Köpenhamns storstadsområde, vilket innebär att lösningar som EnergyLab Nordhavn är en viktig bidragande faktor för att uppnå de nationella målen. 

Explore more in the digital story

Urban effektivitet är nyckeln till en hållbar tillväxt

FN:s avdelning för ekonomiska och sociala ärenden uppskattar att världens befolkning kommer att nå 9,8 miljarder 2050 – varav nästan 70 % kommer att bo i städer.

Och det är just städerna vi behöver fokusera på för att nå målen i Parisavtalet, som fastställer ett ramverk för att hålla den globala uppvärmningen under två grader.

Utforska vår temasida om urban effektivitet, och se varför det är det effektivaste sättet att omvandla utmaningarna i våra städer till möjligheter.