Hur man skapar en sagolik vattencykel

torsdag 2 november 2017

DANMARK: Danmark har som mål att bli det första landet i världen med en koldioxidneutral vattensektor. Under de senaste fem åren har energiförbrukningen i den danska vattensektorn sjunkit med 20 % – och Danmark har även byggt det första energineutrala avrinningsområdet i världen.

I dagsläget förbrukas 4 % av världens elektricitet av vattensektorn – och enligt det Internationella energirådets (IEA) årsrapport 2016 kan den siffran ha fördubblats fram till 2040 om man inte vidtar åtgärder för att vända trenden. Med tanke på att den globala vattensektorn redan konsumerar lika mycket energi som hela Ryssland, är detta en utmaning som verkligen bör tas på stort allvar.

Danmark har i detta avseende verkligen en sagolik vattencykel – och bör stå som förebild för övriga länder. I Danmark förbrukas endast 1,8 % av elektriciteten av vattensektorn, en siffra som förväntas sjunka avsevärt under de kommande åren. I en rapport av konsultföretaget Niras beskrivs hur landets vattensektor kan bli koldioxidneutral inom bara några år – endast med hjälp av befintlig teknik.

I rapporten förutsägs även helt riktigt att Danmarks vattenreningsverk kommer att producera mer än tillräckligt med energi för att täcka vattensektorns eget behov. Faktum är att detta är precis vad som skedde när Aarhus Wand och Danfoss samarbetade för att förbättra vattenreningsverket Marselisborg i danska Århus.

Världens första energineutrala vattencykel
Anläggningens motorer optimerades och man införde motorstyrning med frekvensomriktare, samtidigt som man även införde sensorer och avancerad processreglering. Detta ledde till avsevärda energibesparingar i avloppsvattenreningen, och man förbättrade även processen som bryter ned slam/kol till biogas. 2016 var energiproduktionen på Marselisborg-anläggningen 234 % – tillräckligt för att täcka anläggningens egna energikrav och då återstod ändå 134 % som användes till den övriga vattencykeln (vattenförsörjning och pumpning av avloppsvatten) och av konsumenter. 

Slutresultatet i Århus är en energineutral vattencykel för stadens 200 000 invånare – den första av sitt slag i världen. Överskottsel från anläggningen levereras till konsumenterna i form av miljövänlig energi, samtidigt som överskottsvärme för 500 hushåll överförs till fjärrvärmenätet.

Allt som krävs för att lösningen i Marselisborg ska fungera är att staden fortsätter att producera avloppsvatten. Och ännu bättre är att konceptet kan kopieras på andra anläggningar runt om i världen. 

– Det som vi har bevisat på Marselisborg är att det är möjligt att sänka energiförbrukningen till nollnivå, förklarar Mads Warming, Global Director of Water and Wastewater hos Danfoss. 
Det viktiga budskapet här är att den globala vattensektorn kan omvandlas från att vara mycket energikrävande till att vara en energiproducerande faktor som kommer hela samhället till gagn – och endast med hjälp av befintlig teknik. 2016 sjönk vattenpriset för konsumenterna i Århus med 9 %, medan det globala vattenpriset ökade med 3,5 %. Detta är ett bevis på att det ibland faktiskt går att både äta kakan och ha den kvar – man kan vara miljövänlig samtidigt som konsumenterna sparar en massa pengar.

Urban effektivitet är nyckeln till en hållbar tillväxt

FN:s avdelning för ekonomiska och sociala ärenden uppskattar att världens befolkning kommer att nå 9,8 miljarder 2050 – varav nästan 70 % kommer att bo i städer.

Och det är just städerna vi behöver fokusera på för att nå målen i Parisavtalet, som fastställer ett ramverk för att hålla den globala uppvärmningen under två grader.

Utforska vår temasida om urban effektivitet, och se varför det är det effektivaste sättet att omvandla utmaningarna i våra städer till möjligheter.