Hamburgs nya stadskvarter skapar nya gröna standarder

tisdag 10 februari 2015

Ett helt nytt stadskvarter, HafenCity, har byggts i centrum av den tyska staden Hamburg. Det är just nu Europas största utvecklingsprojekt för innerstaden och genom detta skapas gröna standarder eftersom stadsplanerarna har valt de mest hållbara och ekonomiskt fördelaktiga lösningarna med teknik från Danfoss.

För att lyckas med detta försöker man att hålla förbrukningen av ström, värme och kylning nere i byggnader och försörjningssystem. Alla byggnader har till exempel fjärrvärme som kommer från värme- och kraftverk. Kombinationen av värme och ström säkerställer att överskottsvärmen från kraftverken kan användas för att värma upp byggnader i HafenCity, i stället för att gå till spillo. På så sätt kan 90 % av primärenergin användas, ett koncept som skulle kunna utökas till andra bostadsområden och städer. Jämfört med en normal fossil värmekälla kan man spara cirka 3,7 miljoner euro i bränslekostnader och 14 000 ton koldioxid varje år. 

Fjärrvärmen leds till byggnaderna i HafenCity via Danfoss delstationer och varmvattensystem för bostäder, vilket innebär att varje kilowatt energi tas till vara så effektivt som möjligt. Byggnaderna har även annan teknik från Danfoss, som reglerar uppvärmnings- och kylningssystemens energiförbrukning samt ger ett bekvämt inomhusklimat. 

Allt detta bidrar till att Hamburg kan förverkliga sina visioner för HafenCity samt uppnå sitt mål att till 2020 minska koldioxidutsläppen med 40 %. Hamburg förser 19 % av samtliga hushåll med fjärrvärme, jämfört med endast 13 % i resterande Tyskland. Politikerna har fastställt att infrastrukturen för fjärrvärmen kommer att fortsätta att byggas ut: målet är att ansluta ytterligare 50 000 hushåll till fjärrvärmenätet till 2020.

Prime Tower i Zürich

Skapar morgondagens värld

Danfoss skapar avancerade tekniker som gör det möjligt att bygga en bättre, smartare och effektivare morgondag. I en värld där städerna bli allt större säkerställer vi tillgången på färsk mat och bästa möjliga komfort i våra hem och på kontor, samtidigt som vi uppfyller behovet av energieffektiv infrastruktur, anslutna system och integrerad förnybar energi.

Våra lösningar används inom områden som kyla, luftkonditionering, värme, motorstyrning och mobila maskiner.

Vår innovativa teknik går så långt tillbaka som 1933 och i dag har Danfoss en marknadsledande position med mer än 26 000 medarbetare som hjälper kunder i mer än hundra länder. Vi ägs privat av den grundande familjen.