Första steget mot en smart stad i Polen

onsdag 29 november 2017

Staden Słupsk och Danfoss har ingått ett avtal om att arbeta fram en vision för staden som smart och mycket energieffektiv. Första steget är taget.

Robert Biedroń, borgmästaren i Słupsk, som är en av de mest miljövänliga och energieffektiva städerna i Polen och Adam Jędrzejczak, chef för Danfoss EER och chef för Danfoss Poland har skrivit under ett avtal om att bygga upp kapacitet för en smart stad. 

Det första steget i samarbetet är att ersätta gamla termostater med Danfoss radiatorgivare och termostatventiler i byggnader som förvaltas av staden, t.ex. skolor, kommunbyggnader, kontor och andra viktiga byggnader för samhället. 100 radiatorgivare och termostatventiler kommer att levereras till byggnader i Słupsk.

Tack vare enkla åtgärder, som temperaturstyrning i varje enskilt rum, kan man spara omkring 23 procent av energiförbrukningen.

Samarbetet förutsätter att båda sidor är villiga att arbeta tillsammans för att arbeta fram en vision om Słupsk som en smart och mycket energieffektiv stad. Med de avtalade förpliktelserna i den internationella och europeiska klimatpolitiken samt målen för hållbar utveckling i åtanke kommer Słupsk och Danfoss Poland att sträva efter att minska energiförbrukningen i staden markant, förbättra bekvämlighetsnivån för invånarna och minska problemet med energifattigdom.

– I Polen sker mer än 87 procent av värmeförbrukningen och över 57 procent av elförbrukningen i byggnader. Detta är en betydande andel. Tack vare Danfoss radiatorgivare och termostatventiler kommer staden Słupsk att spara lika mycket energi som det behövs för att värma upp ytterligare en byggnad, t.ex. en förskola. Jag hoppas att den energi, den värme som vi har fört med oss till staden Słupsk i dag kommer att inspirera till ytterligare åtgärder för att bygga upp en smart stad, säger Adam Jędrzejczak.

Inom avtalet ska man även bedriva utbildningar inom området energibesparingar. Anställda inom bostadssektorn och byggnadsförvaltare var de första som utbildades. Kurserna handlade om vilka betydande besparingar och andra fördelar man kan uppnå med hjälp av reglering och balansering av värmesystem.

– Samarbetet med Danfoss är ett mycket viktigt steg för oss när det gäller att utveckla en stad som både är vänlig mot människorna och miljön. Jag vill att invånarna i Słupsk ska leva ett bra liv, så i stället för att betala höga räkningar för värme kan de optimera utgifterna och använda pengarna de sparar till något annat som är till glädje för dem själva och miljön. Det kommer att vara enklare att förbättra livskvaliteten på ett väldigt konkret och praktiskt sätt med Danfoss, sa Słupsks borgmästare Robert Biedroń som avslutning.

Fakta:

Słupsk ligger i norra Polen och har nästan 100 000 invånare.

Urban effektivitet är nyckeln till en hållbar tillväxt

FN:s avdelning för ekonomiska och sociala ärenden uppskattar att världens befolkning kommer att nå 9,8 miljarder 2050 – varav nästan 70 % kommer att bo i städer.

Och det är just städerna vi behöver fokusera på för att nå målen i Parisavtalet, som fastställer ett ramverk för att hålla den globala uppvärmningen under två grader.

Utforska vår temasida om urban effektivitet, och se varför det är det effektivaste sättet att omvandla utmaningarna i våra städer till möjligheter.