Minskat energibehov med 94 % i gammalt bostadsområde

torsdag 16 april 2015

I stadsdelen Niehl i tyska Köln har det gamla bostadsområdet för anställda på Ford genomgått en heltäckande renovering. Medan levnadsstandarden har ökat har behovet av värme minskat med 94 %. Ett värmekoncept från Danfoss har spelat en viktig roll i detta.

De tre våningar höga bostadsbyggnaderna byggdes 1950–1951 för de anställda på Fordanläggningen. 2009 uppfyllde de inte längre aktuella standarder och genomgick därför en heltäckande renovering och modernisering, både vad gäller arkitektur och energi.

Före renoveringen uppgick den årliga energiförbrukningen i byggnaderna till ca 290 kWh/m2. Efter renoveringen är byggnaderna så pass välisolerade och energieffektiva att energiförbrukningen har minskat till en genomsnittlig årsförbrukning på 47 kWh/m2

Energiförsörjningen till de 264 lägenheterna sker med hjälp av värmealstrande gaseldade pannor och solpaneler. 60 % av vattnet värms upp med hjälp av termiska solfångare och matas sedan in i det lokala värmenätet och distribueras effektivt till radiatorer i lägenheterna via Danfoss lägenhetsstationer. Varje lägenhetsstation omfattar även ett färskvattensystem för uppvärmning av det decentraliserade dricksvattnet på ett säkert och hygieniskt sätt.

Värmen från radiatorerna regleras sedan noggrant med Danfoss radiatortermostater.

I dagsläget har den minskade energiförbrukningen lett till att hyresinkomsterna för hyresvärdarna har ökat medan hyresgästerna kan glädjas åt lägre elräkningar.

Mer om:

EvoFlat-stationer
Danfoss fjärrvärme

Prime Tower i Zürich

Skapar morgondagens värld

Danfoss skapar avancerade tekniker som gör det möjligt att bygga en bättre, smartare och effektivare morgondag. I en värld där städerna bli allt större säkerställer vi tillgången på färsk mat och bästa möjliga komfort i våra hem och på kontor, samtidigt som vi uppfyller behovet av energieffektiv infrastruktur, anslutna system och integrerad förnybar energi.

Våra lösningar används inom områden som kyla, luftkonditionering, värme, motorstyrning och mobila maskiner.

Vår innovativa teknik går så långt tillbaka som 1933 och i dag har Danfoss en marknadsledande position med mer än 26 000 medarbetare som hjälper kunder i mer än hundra länder. Vi ägs privat av den grundande familjen.