Danfoss värmer upp Hamburgs ”port till världen”

torsdag 2 november 2017

TYSKLAND: Ett helt nytt stadskvarter, HafenCity, har uppförts i hjärtat av Hamburg. Det är just nu Europas största utvecklingsprojekt för innerstaden och genom detta skapas gröna standarder eftersom stadsplanerarna har valt de mest hållbara och ekonomiskt fördelaktiga lösningarna med teknik från Danfoss. 

Konserthuset Elbphilharmonie i HafenCity öppnade sina dörrar 2017 och är en av de största blickfångarna inom modern arkitektur. Stadens nya landmärke är även känt som ”porten till världen”. Här fick Danfoss arbeta under ytan eftersom Elbphilharmonies form, interiör och akustik redan var färdigställda. Danfoss uppgift var alltså att tillhandahålla bekvämligheter som värme och varmvatten. Det är inget du kan höra – men definitivt något du kommer att märka.

Elbphilharmonie går i spetsen för HafenCitys arkitektoniska komposition. På ett område av 1,57 km2 växer en livlig och sprudlande stadsdel med sjöfartsanda fram, en smältdegel för företags- och bostadsmiljöer, kultur och fritid, turism och detaljhandel. HafenCity sätter nya standarder när det gäller framgångsrik integrerad stadsplanering där lokala krav och höga förväntningar på urbanitet och hållbarhet beaktas i lika stor utsträckning. 

90 % av primärenergin utnyttjas
Danfoss har varit delaktig i konstruktionen av Elbphilharmonie genom att leverera komponenter till varmvattensystem för hushåll och fjärrvärme. 

Lösningar från Danfoss håller förbrukningen av el, värme och kyla på minimala nivåer i byggnader och försörjningssystem i det kringliggande HafenCity. Alla byggnader försörjs med fjärrvärme som produceras i kombinerade värme- och kraftverk. Kombinationen av värme och ström säkerställer att överskottsvärmen från kraftverken kan användas för att värma upp byggnader i HafenCity, i stället för att gå till spillo. På så sätt kan 90 % av primärenergin användas, ett koncept som skulle kunna utökas till andra bostadsområden och städer. Jämfört med en normal fossil värmekälla sparar man cirka 3,7 miljoner euro i bränslekostnader och 14 000 ton koldioxid varje år. 

Fjärrvärmen leds till byggnaderna i HafenCity via Danfoss delstationer och varmvattensystem för bostäder, vilket innebär att varje kilowatt energi tas till vara så effektivt som möjligt. Byggnaderna har även annan teknik från Danfoss, som reglerar uppvärmnings- och kylningssystemens energiförbrukning samt ger ett bekvämt inomhusklimat. 

Allt detta bidrar till att Hamburg kan förverkliga sina visioner för HafenCity samt uppnå sitt mål att till 2020 minska koldioxidutsläppen med 40 %. Hamburg förser 19 % av samtliga hushåll med fjärrvärme, jämfört med endast 13 % i resterande Tyskland. Politikerna uppmuntrar utbyggnaden av infrastrukturen för fjärrvärme: målet är att ansluta ytterligare 50 000 hushåll till fjärrvärmenätet till 2020.

Elbphilharmonie i siffror:

  • Total kostnad: 865,65 miljoner euro
  • Totalvikt: ca 200 000 ton (vilket är lika med 416 666 flyglar, 722 Airbus A380-plan eller 2,5 Queen Mary 2-kryssare)
  • Stål som använts: ca 18 000 ton
  • Betong som använts: ca 63 000 m³
  • Total bruttovolym: ca 485 600 m³
  • Total nettogolvyta: ca 120 000 m²
  • Högsta punkt: 110 m.

Urban effektivitet är nyckeln till en hållbar tillväxt

FN:s avdelning för ekonomiska och sociala ärenden uppskattar att världens befolkning kommer att nå 9,8 miljarder 2050 – varav nästan 70 % kommer att bo i städer.

Och det är just städerna vi behöver fokusera på för att nå målen i Parisavtalet, som fastställer ett ramverk för att hålla den globala uppvärmningen under två grader.

Utforska vår temasida om urban effektivitet, och se varför det är det effektivaste sättet att omvandla utmaningarna i våra städer till möjligheter.