Danfoss Heating hjälper Nantes att drastiskt sänka koldioxidutsläppen

måndag 4 december 2017

FRANKRIKE: Ett nytt värmenät gör att den franska staden Nantes kan sänka utsläppen med 17 000 ton koldioxid per år. Projektet utförs i flera steg och omfattar skolor, förvaltningsbyggnader, en förskola och 7 400 bostadslägenheter.

Byggnationen av värmenätet Nord Chézine är en del av kommunen Nantes (Nantes Métropole) policy och dess klimatplan för att minska koldioxidutsläppen och ställa om energiproduktionen.

Det nya nätet, tillsammans med de två befintliga näten i området, kommer att göra det möjligt för den franska staden att sänka sin lokala årliga utsläppsnivå med mer än 17 000 ton koldioxid 2020. 

Entreprenören heter IDEX och är en leverantör inom de snabbt växande marknaderna för infrastruktur, som omfattar alternativ energi, olja och gas, vatten och avloppsvatten. Danfoss Heating har haft ett nära och lyckat samarbete med IDEX i flera olika stadsprojekt.

80 procent förnybar energi och värmeåtervinning

 – Projektet genomförs mellan 2017 och 2021. Vi har beslutat oss för ett stegvis tillvägagångssätt i detta femårsprojekt. Anslutningsnätet med 98 stationer för tyngre belastning för bostadslägenheterna, förskolan och skolorna gör det möjligt att driva fjärrvärmenätet Nord Chézine med mer än 80 procent förnybar energi och värmeåtervinning. Förutom de 98 stationerna för tyngre belastning kommer fjärrenergisystemet även att förse 81 stationer för lättare belastning (Akva Lux II VX) till enfamiljshus, samt en avkopplingsväxlare för den gaseldade extrapannan, säger Frédéric Cherel, Key Account Manager hos Danfoss Heating i Frankrike.

Danfoss Heating är en världsledande leverantör av avancerade värmekomponenter och värmesystem som levererar komfort och energieffektivitet i bostadshus och offentliga byggnader samt förbättrad värmeprestanda i fjärrvärmenät. Den franska marknaden för fjärrvärme befinner sig i en stark tillväxtfas, och fjärrvärme och fjärrkyla från förnybara och återvunna energikällor förväntas öka med fem gånger fram till 2030 (Euroheat & Power).

Urban effektivitet är nyckeln till en hållbar tillväxt

FN:s avdelning för ekonomiska och sociala ärenden uppskattar att världens befolkning kommer att nå 9,8 miljarder 2050 – varav nästan 70 % kommer att bo i städer.

Och det är just städerna vi behöver fokusera på för att nå målen i Parisavtalet, som fastställer ett ramverk för att hålla den globala uppvärmningen under två grader.

Utforska vår temasida om urban effektivitet, och se varför det är det effektivaste sättet att omvandla utmaningarna i våra städer till möjligheter.