Att krossa datacenterutmaningarna

torsdag 2 november 2017
Datacenter

GLOBALT: Datacenter använder i dag nära 3 % av världens elektricitet, lika mycket som Storbritannien, och släpper ut lika mycket koldioxid som alla världens flygbolag gör totalt. Vi har tekniken för att minska energiförbrukningen i datacenter och använda överskottet för uppvärmning av bostäder.

Behovet i världen av datalagring och bearbetning ökar hela tiden dramatiskt, från en zettabyte 2010 till beräknade 44 zettabyte 2020. Behovet av lagring i världen beräknas att uppgå till 180 zettabyte 2025, vilket motsvarar att varje levande människa i dag skulle behöva 48 bärbara datorer för datalagring. 

Ur ett klimat- och energimässigt perspektiv är den främsta utmaningen kylningen, eftersom cirka 40 % av datacentrets ström går åt till att kyla servrarna. Som tur är finns det redan bra lösningar. Med teknik som redan finns på marknaden kunde Danfoss hjälpa Facebook med datacentret i Luleå och göra det till det renaste och ett av de mest energieffektiva datacentren i världen. 

Högtryckspumpar från Danfoss med en kapacitet på 13 000 l/timme kyler ned Facebooks servrar med mineralfritt vatten som säkerställer att det är helt rent, vilket är bra för både medarbetare och data. Med hjälp av systemet sparar Facebook redan 50 % av kostnaderna. Datacentret drivs med vattenkraft och släpper inte ut någon koldioxid. 
I USA har kompressorer, värmeväxlare och frekvensomriktare från Danfoss bidragit till att Lenovo har minskat sin elförbrukning med 90 % i två av sina datacenter. 

Ett annat världsledande företag beräknade att för varje 100 watt som de använder för att driva sina servrar i sin anläggning i San Diego krävdes det ytterligare 50 watt att kyla ned dem. Med hjälp från Danfoss byttes kylenheten på 700 ton ut mot en på 1 400 ton med Turbocor-kompressorer för att minska de årliga energikostnaderna för kompressorer med mer än 30 %.
Men lösningar för datacenter kan, och bör vara mer än kylning. I fjärrvärmesystem, som de som täcker 64 % av Danmark och som främst baseras på förnybar energi, finns redan tekniken att använda överskottsvärmen från datacenter för att värma upp bostäder. Som ett exempel kommer Apples och Facebooks båda datacenter som planeras i Danmark att kunna ge värme till 40 000 bostäder. 

Den amerikanska energimyndigheten räknar med att förbättringar i energieffektiviteten hos datacenter skulle kunna spara upp till 33 miljarder kWh per år till 2020, vilket är en minskning på 45 % jämfört med aktuella effektivitetstendenser. Detta gäller endast i USA. Det finns 8,6 miljoner datacenter i hela världen.

Vi kan redan nu spara upp till 90 % av den energi som dessa datacenter använder för kylning. Vi kan förse dem med kolfri, förnybar energi och i vissa fall även använda överskottsvärmen för att värma upp bostäder. Detta är lösningar som vi kan börja använda redan nu för att bromsa upp de ökande utmaningarna som rör datacenter.

Urbaneffektivitet är nyckeln till en hållbar tillväxt

FN:s avdelning för ekonomiska och sociala ärenden uppskattar att världens befolkning kommer att nå 9,8 miljarder 2050 – varav nästan 70 % kommer att bo i städer.

Och det är just städerna vi behöver fokusera på för att nå målen i Parisavtalet, som fastställer ett ramverk för att hålla den globala uppvärmningen under två grader.

Utforska vår temasida om urbaneffektivitet och se varför det är det effektivaste sättet att omvandla utmaningarna i våra städer till möjligheter.