Brytare

Sortimentet med industritryckbrytare omfattar pressostater, temperaturvakter och elektroniska brytare för såväl industritillämpningar av standardtyp samt ”heavy duty”-tillämpningar för reglering av luft och vatten.
Sortimentet med pressostater och termostater täcker de flesta tillämpningar inom kyla och luftkonditionering. Pressostaterna och termostaterna är uppdelade i två kategorier: KP för industritillämpningar av standardtyp och RT för ”heavy duty”-tillämpningar.

  • Andra produkter