Styrventiler

  • Översikt
  • Dokument
  • Verktyg och appar
  • Vanliga frågor
  • Filmer

Danfoss sortiment med motoriserade reglerventiler (MCV) för fjärrvärmeanläggningar kan användas i vatten- och glykolbaserade värme- och kylsystem.

De motordrivna reglerventilerna garanterar en stabil och korrekt vattenreglering. Detta ger i sin tur bättre temperaturreglering, vilket ger högre komfort för slutanvändaren. Sortimentet med motordrivna reglerventiler innefattar både vanliga ventiler och tryckavlastande ventiler som arbetar med höga differenstryck.

Vad gäller energieffektiviteten kan optimala prestanda i temperaturregleringen ge lägre värmeförluster och därmed minskade CO2-utsläpp.

Väl avvägda reglerinställningar och snabba svarstider vid ändringar av kraven på tappvarmvatten är bara några av de funktioner som krävs för att få optimala reglerprestanda.

Sortimentet med spärrventiler har vidareutvecklats inom ett antal viktiga områden som uppfyller de allt strängare kraven på reglerprestanda, egenskaper, kompakt konstruktion och prisvärdhet. 

Ventilerna finns i flera material som uppfyller kraven för krävande driftförhållanden och levereras med olika anslutningsmöjligheter. Vi kan numera erbjuda ett sortiment av ventiler med säten för användning i ovannämnda tillämpningar.

Funktioner och fördelar

Utmärkt regleringsprestanda som klarar de allra besvärligaste regleringsbehoven inom fjärrvärmesystem samtidigt som varmvattnet levereras omedelbart.

När det är lätt att välja, installera, driftsätta och underhålla en produkt krävs mindre tid, pengar och möda

Inbyggt termiskt skydd och överbelastningsskydd för elmotorn minskar drastiskt risken för operativa fel i antingen ventilen eller systemet som helhet.

Dokument

Dokument
Modell Namn Språk Gäller endast Uppdaterad Ladda ned Filtyp
Data sheet VF2, VF3 (DN 15-300) DS Estonian Flera 01 dec., 2021 2.0 MB .pdf
Data sheet VF2, VF3 (DN 15-300) DS English Flera 01 dec., 2021 2.0 MB .pdf
Data sheet VF2, VF3 (DN 15-300) DS Czech Flera 01 dec., 2021 2.0 MB .pdf
Data sheet VF2, VF3 (DN 15-300) DS Hungarian Flera 01 dec., 2021 2.1 MB .pdf
Data sheet VF2, VF3 (DN 15-300) DS Chinese (CN) Flera 01 dec., 2021 2.1 MB .pdf
Data sheet VF2, VF3 (DN 15-300) DS Turkish Flera 01 dec., 2021 2.0 MB .pdf
Data sheet VF2, VF3 (DN 15-300) DS Ukrainian Ukraine 16 apr., 2024 3.3 MB .pdf
Data sheet VF2, VF3 (DN 15-300) DS Romanian, Moldavian, Moldovan Flera 01 dec., 2021 2.0 MB .pdf
Data sheet VF2, VF3 (DN 15-300) DS Latvian Flera 01 dec., 2021 2.0 MB .pdf
Data sheet VF2, VF3 (DN 15-300) DS Slovenian Flera 01 dec., 2021 2.0 MB .pdf
Data sheet VF2, VF3 (DN 15-300) DS Lithuanian Flera 01 dec., 2021 2.0 MB .pdf
Data sheet VF2, VF3 (DN 15-300) DS Polish Flera 01 dec., 2021 2.1 MB .pdf
Data sheet VF2, VF3 (DN 15-300) DS French Flera 01 dec., 2021 2.0 MB .pdf
Data sheet VF2, VF3 (DN 15-300) DS Slovak Flera 01 dec., 2021 2.0 MB .pdf
Data sheet VF2, VF3 (DN 15-300) DS Bulgarian Flera 01 dec., 2021 2.0 MB .pdf
Data sheet VF2, VF3 (DN 15-300) DS Croatian Flera 01 dec., 2021 1.9 MB .pdf
Data sheet VF2, VF3 (DN 15-300) DS Spanish, Castilian Flera 01 dec., 2021 2.0 MB .pdf
Data sheet VF2, VF3 (DN 15-300) DS Italian Flera 01 dec., 2021 2.0 MB .pdf
Data sheet VF2, VF3 (DN 15-300) DS Swedish Flera 01 dec., 2021 2.0 MB .pdf
Data sheet VF2, VF3 (DN 15-300) DS Danish Flera 01 dec., 2021 2.0 MB .pdf
Data sheet VF2, VF3 (DN 15-300)_DS German Flera 12 maj, 2022 2.2 MB .pdf
Data sheet VL2, VL3 Slovak Flera 20 okt., 2021 1.3 MB .pdf
Data sheet VL2, VL3 French Flera 20 okt., 2021 1.3 MB .pdf
Data sheet VL2, VL3 Lithuanian Flera 20 okt., 2021 1.3 MB .pdf
Data sheet VL2, VL3 Czech Flera 20 okt., 2021 1.3 MB .pdf
Data sheet VL2, VL3 Slovenian Flera 20 okt., 2021 1.3 MB .pdf
Data sheet VL2, VL3 Croatian Flera 20 okt., 2021 1.2 MB .pdf
Data sheet VL2, VL3 Romanian, Moldavian, Moldovan Flera 20 okt., 2021 1.3 MB .pdf
Data sheet VL2, VL3 Estonian Flera 20 okt., 2021 1.3 MB .pdf
Data sheet VL2, VL3 Italian Flera 20 okt., 2021 1.3 MB .pdf
Data sheet VL2, VL3 Spanish, Castilian Flera 20 okt., 2021 1.3 MB .pdf
Data sheet VL2, VL3 Swedish Flera 20 okt., 2021 1.3 MB .pdf
Data sheet VL2, VL3 Bulgarian Flera 20 okt., 2021 1.3 MB .pdf
Data sheet VL2, VL3 Hungarian Flera 20 okt., 2021 1.4 MB .pdf
Data sheet VL2, VL3 Russian Central Asia Unit 26 sep., 2019 1.0 MB .pdf
Data sheet VL2, VL3 English Flera 22 juni, 2021 1.3 MB .pdf
Data sheet VL2, VL3 German Flera 20 okt., 2021 1.4 MB .pdf
Data sheet VL2, VL3 Polish Flera 20 okt., 2021 1.4 MB .pdf
Data sheet VRB 2, VRB 3 English Flera 16 maj, 2022 1.1 MB .pdf
Data sheet VRB 2, VRB 3 Croatian Flera 27 juni, 2022 1.1 MB .pdf
Data sheet VRB 2, VRB 3 Italian Flera 27 juni, 2022 1.1 MB .pdf
Data sheet VRB 2, VRB 3 Slovenian Flera 27 juni, 2022 1.1 MB .pdf
Data sheet VRB 2, VRB 3 Chinese (CN) Flera 27 juni, 2022 1.1 MB .pdf
Data sheet VRB 2, VRB 3 Czech Flera 20 juni, 2022 1.1 MB .pdf
Data sheet VRB 2, VRB 3 Slovak Flera 27 juni, 2022 1.0 MB .pdf
Data sheet VRB 2, VRB 3 Lithuanian Flera 27 juni, 2022 1.1 MB .pdf
Data sheet VRB 2, VRB 3 Romanian, Moldavian, Moldovan Flera 27 juni, 2022 1.1 MB .pdf
Data sheet VRB 2, VRB 3 Swedish Flera 27 juni, 2022 1.1 MB .pdf
Data sheet VRB 2, VRB 3 Ukrainian Ukraine 10 feb., 2020 309.3 KB .pdf
Data sheet VRB 2, VRB 3 Russian Central Asia Unit 26 sep., 2019 984.7 KB .pdf
Data sheet VRB 2, VRB 3 Estonian Flera 20 juni, 2022 1.1 MB .pdf
Data sheet VRB 2, VRB 3 Polish Flera 27 juni, 2022 1.1 MB .pdf
Data sheet VRB 2, VRB 3 Hungarian Flera 27 juni, 2022 1.0 MB .pdf
Data sheet VRB 2, VRB 3 Latvian Flera 27 juni, 2022 1.1 MB .pdf
Data sheet VRB 2, VRB 3 Spanish, Castilian Flera 20 juni, 2022 1.1 MB .pdf
Data sheet VRB 2, VRB 3 Danish Flera 20 juni, 2022 1.1 MB .pdf
Data sheet VRB 2, VRB 3 Bulgarian Flera 20 juni, 2022 1.1 MB .pdf
Data sheet VRB 2, VRB 3 French Flera 27 juni, 2022 1.1 MB .pdf
Data sheet VRB 2, VRB 3 German Flera 20 juni, 2022 1.1 MB .pdf
Data sheet VRG 2, VRG 3 Estonian Flera 05 sep., 2022 951.6 KB .pdf
Data sheet VRG 2, VRG 3 Slovak Flera 05 sep., 2022 997.9 KB .pdf
Data sheet VRG 2, VRG 3 Swedish Flera 05 sep., 2022 964.5 KB .pdf
Data sheet VRG 2, VRG 3 English Flera 05 sep., 2022 964.1 KB .pdf
Data sheet VRG 2, VRG 3 Chinese (CN) Flera 05 sep., 2022 1.1 MB .pdf
Data sheet VRG 2, VRG 3 Lithuanian Flera 05 sep., 2022 1.1 MB .pdf
Data sheet VRG 2, VRG 3 Italian Flera 05 sep., 2022 961.7 KB .pdf
Data sheet VRG 2, VRG 3 Czech Flera 05 sep., 2022 1.0 MB .pdf
Data sheet VRG 2, VRG 3 Latvian Flera 05 sep., 2022 997.1 KB .pdf
Data sheet VRG 2, VRG 3 Turkish Flera 05 sep., 2022 1.0 MB .pdf
Data sheet VRG 2, VRG 3 German Flera 05 sep., 2022 1.0 MB .pdf
Data sheet VRG 2, VRG 3 Slovenian Flera 05 sep., 2022 968.0 KB .pdf
Data sheet VRG 2, VRG 3 Croatian Flera 05 sep., 2022 865.8 KB .pdf
Data sheet VRG 2, VRG 3 Spanish, Castilian Flera 05 sep., 2022 973.5 KB .pdf
Data sheet VRG 2, VRG 3 Romanian, Moldavian, Moldovan Flera 05 sep., 2022 980.5 KB .pdf
Data sheet VRG 2, VRG 3 Bulgarian Flera 05 sep., 2022 1.2 MB .pdf
Data sheet VRG 2, VRG 3 Hungarian Flera 05 sep., 2022 994.9 KB .pdf
Data sheet VRG 2, VRG 3 French Flera 05 sep., 2022 973.8 KB .pdf
Data sheet VRG 2, VRG 3 Polish Flera 22 juli, 2022 1.0 MB .pdf
Data sheet VRG 2, VRG 3 Russian Central Asia Unit 06 sep., 2019 1.5 MB .pdf
Data sheet VRG 2, VRG 3 Ukrainian Ukraine 10 feb., 2020 268.0 KB .pdf

Verktyg och appar

Tillämpningsguide

Vanliga frågor

När differenstrycket är detsamma över ventilen krävs mycket mindre kraft för att stänga en tryckavlastad ventil. Den riktiga fördelen är att vi i de flesta fall kan erbjuda ett enda ställdon för hela ventilsortimentet.

Arbetsområdet för en reglerventil beskriver hur stabila ventilens regleringsegenskaper är. Arbetsområdet är ett mått på det minsta reglerbara flöde som ventilen kan hantera. Det definieras som kvoten av det maximala reglerbara flödet och det minsta reglerbara flödet vid ett konstant tryckfall. Ju högre styrfaktor en reglerventil har, desto bättre regleringskapacitet har den.

Denna information framgår av våra datablad där faktorn visas per DN i en teknisk tabell för alla reglerventiler. Klicka på länken nedan:
http://district-heating.danfoss.com/products/motorised-control-valves/range/

Ett säte och en kägla i rostfritt stål förebygger erosion och kavitation. Sätet och käglan är också styrda, vilket innebär mindre vibrationer och bättre tätning.

Mjuktätande ventiler, som också kallas heltäta ventiler, garanterar frånvaro av läckage och därmed enorma energibesparingar. Frånvaron av läckage innebär också frånvaro av tryckförlust och därför behöver pumpen inte arbeta hela tiden.

De patenterade stora VF3-ventilerna i storlek DN 200, 250 och 300 har mjuktätningar och därmed en mycket bättre tätningsförmåga än ventiltyperna med metall mot metall.
Danfoss stora ventiler har, utöver huvudporten A-AB, också en mjuktätad B-AB-port.

Vi har två typer av ställdon. För den ena typen (AMV(E) 685) gäller 5 000 N och för den andra (AMV(E) 855) 15 000 N.

Vi håller just nu på med provningsrutiner för att bevisa vår teori. Som nämnt ovan är även B-porten mjuktätad, och vi behöver därför testa om mjuktätning leder till problem (vakuum). Vi planerar dock att ta fram en blindfläns för DN 300 som ett tillbehör plus skruvar och instruktioner för hur man får en trevägsventil att fungera som en tvåvägsventil.

Filmer