Styrventiler

  • Översikt
  • Dokument
  • Verktyg och appar
  • Vanliga frågor
  • Filmer

Danfoss sortiment med motoriserade reglerventiler (MCV) för fjärrvärmeanläggningar kan användas i vatten- och glykolbaserade värme- och kylsystem.

De motordrivna reglerventilerna garanterar en stabil och korrekt vattenreglering. Detta ger i sin tur bättre temperaturreglering, vilket ger högre komfort för slutanvändaren. Sortimentet med motordrivna reglerventiler innefattar både vanliga ventiler och tryckavlastande ventiler som arbetar med höga differenstryck.

Vad gäller energieffektiviteten kan optimala prestanda i temperaturregleringen ge lägre värmeförluster och därmed minskade CO2-utsläpp.

Väl avvägda reglerinställningar och snabba svarstider vid ändringar av kraven på tappvarmvatten är bara några av de funktioner som krävs för att få optimala reglerprestanda.

Sortimentet med spärrventiler har vidareutvecklats inom ett antal viktiga områden som uppfyller de allt strängare kraven på reglerprestanda, egenskaper, kompakt konstruktion och prisvärdhet. 

Ventilerna finns i flera material som uppfyller kraven för krävande driftförhållanden och levereras med olika anslutningsmöjligheter. Vi kan numera erbjuda ett sortiment av ventiler med säten för användning i ovannämnda tillämpningar.

Funktioner och fördelar

Utmärkt regleringsprestanda som klarar de allra besvärligaste regleringsbehoven inom fjärrvärmesystem samtidigt som varmvattnet levereras omedelbart.

När det är lätt att välja, installera, driftsätta och underhålla en produkt krävs mindre tid, pengar och möda

Inbyggt termiskt skydd och överbelastningsskydd för elmotorn minskar drastiskt risken för operativa fel i antingen ventilen eller systemet som helhet.

Dokument

Dokument
Modell Namn Språk Gäller endast Uppdaterad Ladda ned Filtyp

Verktyg och appar

Tillämpningsguide

Vanliga frågor

När differenstrycket är detsamma över ventilen krävs mycket mindre kraft för att stänga en tryckavlastad ventil. Den riktiga fördelen är att vi i de flesta fall kan erbjuda ett enda ställdon för hela ventilsortimentet.

Arbetsområdet för en reglerventil beskriver hur stabila ventilens regleringsegenskaper är. Arbetsområdet är ett mått på det minsta reglerbara flöde som ventilen kan hantera. Det definieras som kvoten av det maximala reglerbara flödet och det minsta reglerbara flödet vid ett konstant tryckfall. Ju högre styrfaktor en reglerventil har, desto bättre regleringskapacitet har den.

Denna information framgår av våra datablad där faktorn visas per DN i en teknisk tabell för alla reglerventiler. Klicka på länken nedan:
http://district-heating.danfoss.com/products/motorised-control-valves/range/

Ett säte och en kägla i rostfritt stål förebygger erosion och kavitation. Sätet och käglan är också styrda, vilket innebär mindre vibrationer och bättre tätning.

Mjuktätande ventiler, som också kallas heltäta ventiler, garanterar frånvaro av läckage och därmed enorma energibesparingar. Frånvaron av läckage innebär också frånvaro av tryckförlust och därför behöver pumpen inte arbeta hela tiden.

De patenterade stora VF3-ventilerna i storlek DN 200, 250 och 300 har mjuktätningar och därmed en mycket bättre tätningsförmåga än ventiltyperna med metall mot metall.
Danfoss stora ventiler har, utöver huvudporten A-AB, också en mjuktätad B-AB-port.

Vi har två typer av ställdon. För den ena typen (AMV(E) 685) gäller 5 000 N och för den andra (AMV(E) 855) 15 000 N.

Vi håller just nu på med provningsrutiner för att bevisa vår teori. Som nämnt ovan är även B-porten mjuktätad, och vi behöver därför testa om mjuktätning leder till problem (vakuum). Vi planerar dock att ta fram en blindfläns för DN 300 som ett tillbehör plus skruvar och instruktioner för hur man får en trevägsventil att fungera som en tvåvägsventil.

Filmer