Ställdon för styrventiler

  • Översikt
  • Verktyg och appar
  • Vanliga frågor

Danfoss elektriska ställdon i kombination med våra reglerventiler erbjuder en helt ny bekvämlighet genom utmärkt regleringsprestanda och högkvalitativa egenskaper. Ställdon får en riskminskande effekt genom bättre överbelastningsskydd, något som ger en problemfri drift av ställdonet i systemet.

De motordrivna reglerventilerna garanterar en stabil och korrekt vattenreglering. Detta ger i sin tur bättre temperaturreglering, vilket ger högre komfort för slutanvändaren. Väl avvägda reglerinställningar och snabba svarstider vid ändringar av kraven på tappvarmvatten är bara några av de funktioner som krävs för att få optimala reglerprestanda.

Ställdonsfunktioner:

  • Antioscillation
  • Regleringsfaktor
  • Begränsning av slaglängd
  • Delad karakteristik
  • Ändring av reglerkarakteristik (65X-ställdon)

Funktioner och fördelar

När det är lätt att välja, installera, driftsätta och underhålla en produkt krävs mindre tid, pengar och möda

Inbyggt termiskt skydd och överbelastningsskydd för elmotorn

Yttre lysdioder och signalering sparar tid och ansträngning under installation och driftsättning av MCV-ventiler.

Verktyg och appar

Tillämpningsguide

Vanliga frågor

AMV och AME är beteckningar som beskriver hur ställdonet styrs. AMV innebär att ställdonet styrs baserat på 2 eller 3 punkter, medan AME innebär att ställdonet har modulerande reglering. Denna skillnad är avgörande, eftersom alla typer av reglering inte passar alla tänkbara applikationer.
Modulerande ställdon, som t.ex. AME, lämpar sig för precis reglering av flödet eftersom de också erbjuder en återkopplingssignal och kan positioneras mycket exakt och i enlighet med signalen från styrenheten. Dessutom har AME-ställdon (som ibland kallas för elektroniska ställdon) fler funktioner som nås via DIP-omkopplare och erbjuder kunden större flexibilitet och regleringsmöjligheter.
AMV-ställdonen har normalt ingen aktiv retursignal försåvitt de inte har en intern potentiometer och de är heller inte så precisa när det gäller flödesreglering, men är ändå en mycket bra lösning som uppfyller kundens behov.

Ett lämpligt alternativ skulle i nuläget vara ställdonen AME 655 eller AME 55. I framtiden kommer också ställdonet AME 685 att bli tillgängligt.
Se de tekniska uppgifterna för ställdonen AMB 162/182: http://products.danfoss.com/productrange/list/heatingsolutions/control-valves/actuators-for-rotary-valves/amb-162-182-/#/

De flesta ställdon fungerar inte med växel- och likspänning eftersom de har synkronmotorer. Nu är nya BLDC-motorer på väg, och denna teknik kan fungera med växel- och likströmsställdon tack vare att elmotorns stator och rotor är seriekopplade.
Den här typen av ställdon, som t.ex. AME 435 och AME 655/658/659, kan fungera med växel- och likspänning, men bara på 24 V för den ena, och 230 V för den andra versionen av ställdonet, inte båda på samma gång. Om systemet går på likström och har ett växelströmsställdon rekommenderar vi att du söker efter ett lämpligt alternativ eller installerar en omformare i systemet.
Se de tekniska uppgifterna för ställdonen AME 435: http://products.danfoss.com/productrange/list/heatingsolutions/control-valves/actuators-for-seated-valves/actuators-for-heating-cooling-/actuators-without-safety-function/amve-435/#/

AUX-omkopplare är extra brytare i ställdonet som sänder signaler till mottagaren (som kan vara ett annat ställdon, en panna, pump eller styrenhet) när en viss ventilposition passeras, något som vanligen innebär att ställdonets ändlägen nås (helt öppet eller stängt).

Detta är en säkerhetsfunktion hos ställdonen som i vissa fall krävs enligt lag och i vissa fall är ett kundkrav och som stänger eller öppnar ventilen i händelse av strömavbrott. När ett strömavbrott inträffar kan ventilen inte längre styras. Detta kan leda till katastrofala följder för applikationen/industrin och framför allt för alla som befinner sig i närheten av ventilen eftersom systemet kan innehålla trycksatt vatten som är över 130 grader varmt.
Säkerhetsfunktionen innebär att ventilen kan stängas eller öppnas automatiskt (via fjädern i ställdonet) så snart strömmen bryts. SD står för Spring Down som innebär att ställdonet flyttas till sitt lägsta ändläge och SU står för Spring Up då ställdonet flyttas till sitt högsta ändläge. Bägge versionerna finns i Danfoss portfölj.
Här kan du se vårt ställdonssortiment: http://products.danfoss.com/productrange/heatingsolutions/control-valves/actuators-for-seated-valves/#/

Ja, det går bra. Ställdon har vanligen linjära egenskaper, men de nya AME-ställdonen (t.ex. AME 435 och AME 655/658/659) har DIP-omkopplare som kan användas för att anpassa ställdonens egenskaper. Mer information finns i databladen.

Alla AME-ställdon går att ställa in med en DIP-omkopplare för användning av endera en spänningsinsignal från styrenheten (U) eller en strömsignal från styrenheten (I). Det går också att ställa in så att ställdonet styrs via signalen 0(2)–10 V eller signalen 0(4)–20 mA från styrenheten.

Hastigheten för ställdon med synkronmotorer är låsta till den frekvens som används för spänningsmatningen (230 VAC). Du kan öka ställdonets hastighet genom att använda spänningsmatning på 60 Hz. Denna lösning är dock inte att rekommendera eftersom du då inte kommer att veta hur mycket snabbare ställdonet faktiskt rör sig.
Vi rekommenderar att du väljer Danfoss AME-ställdon med BLDC-motorteknik eftersom hastigheten för dessa kan ställas in med en DIP-omkopplare. Ställdonen AME 655/658/659 kan till exempel röra sig med antingen 2 s/mm eller 6 s/mm, beroende på hur DIP-omkopplaren är inställd. Kontakta vår säljavdelning för att få information om vilka ställdon som erbjuder inställbar hastighet.

Det är ofta så att ställdonet har en större slaglängd än ventilen. Danfoss ställdon har ett protokoll för automatisk driftsättning som innebär att de identifierar ändlägena för den ventil de är monterade på. Ställdonet minns automatiskt dessa positioner och anpassar sin slaglängd efter ventilens. På så vis kan man spara mycket tid och besvär när ställdonet ska monteras på ventilen och driftsättas.

Ja, den här kombinationen kräver en adapter eftersom ventiltappen på DN 65–80-varianterna har en annan konstruktion. Den adapter som behövs för att montera ställdonet på ventilen är 065Z0312.