Leanheat® Production

 • Översikt
 • Hur det fungerar
 • Dokument

Minimera energiförlusten i distributionsnätverket och uppnå betydande energibesparingar

Leanheat® Production är ett världsledande verktyg för förvaltning, optimering och planering av fjärrvärme. Det är en avancerad mjukvara för prognostisering, planering och optimering av fjärrvärme produktion och distribution. Den framtidssäkrade mjukvaran hjälper till att justera, minska och optimera energiförbrukningen.

Leanheat® Production sätter standarden för fjärde generationens fjärrvärme och tillåter användare att dra nytta av de många fördelarna med digitalisering:

 • Stora minskningar av värmeförlust i nätverket
 • Betydande energibesparingar
 • Bättre utnyttjande av produktionsresultat

Optimera ditt fjärrvärmesystem med Leanheat® Production

 • Load forecasting - förutsäg exakt värmeåtgång i fjärrvärmenätet
 • Temperaturoptimering - minskning av värmeförlust med 5-10% leder till stora årliga kostnadsbesparingar
 • Produktionsoptimering - spara mellan 1-3% på bränslekostnader genom att välja rätt blandning av källor
 • Låg avkastning på investering (ROI) - mellan 0,5 till 2 år

Jobba med Leanheat® Production:

 • Förbättrad översikt över nätverksdrift
 • Över 95% noggrannhet i lastprognos
 • Enkel åtkomst till data

Minska kostnaderna med temperaturoptimering:

 • Betydande årliga kostnadsbesparingar
 • Mindre underhåll och reparation av ledningsnätet på grund av optimerad balans

Uppnå besparingar med produktions­optimering::

 • Stora bränslebesparingar
 • Betydande tidsbesparingar i planeringen

Med Leanheat® Production modulära lösning, köper du endast den funktionalitet du behöver. Mjukvaran består av en serie moduler för lastprognos, temperaturoptimering och produktions­optimering. Modulerna kan kombineras för att möta individuella behov, vilket innebär att du kan välja hela paketet eller bara några av modulerna, t ex lastprognosen.

Hur det fungerar

Leanheat® Production består av tre moduler, som visas i den vänstra figuren, med lastprognosen som oumbärlig hörnsten. Det möjliggör för användare att bedöma värmeåtgången sex dagar i förväg, optimera leveranstemperaturen och optimera produktionsenheter baserat på pris och tillgänglighet.

Detta leder till minskning av värmeförlust i nätverk, förverkligande av energibesparingar och bättre utnyttjande av produktionen. En investering i Leanheat® Production är därmed mycket lönsam, vanligtvis med en återbetalningstid på cirka 1 till 2 år.

Dokument

Dokument
Modell Namn Språk Gäller endast Uppdaterad Ladda ned Filtyp
Brochure Leanheat Production - Energieverluste im Netz minimieren und erhebliche Energieeinsparungen erzielen German Flera 11 feb., 2021 9.2 MB .pdf
Brochure Leanheat Production brochure English Flera 26 jan., 2021 9.1 MB .pdf
Brochure Leanheat Production brochure Danish Denmark 04 juni, 2021 1.7 MB .pdf
Brochure Leanheat Production brochure French France 30 nov., 2021 3.2 MB .pdf
Brochure Leanheat Production brochure Polish Poland 11 maj, 2022 1.2 MB .pdf