Frostförebyggande system

  • Översikt
  • Produktutbud

I fryshus, isstadioner mm. ligger temperaturen alltid inom området –20 och –30°C, men kallläckage uppstår även om golvet är ordentligt isolerat. Det innebär att material som är i kontakt med marken, som t ex byggnadsgrunden och golvytor, kommer att absorbera kyla och låta marken frysa. Vatten, som finns i marken, ändrar volymen när det förvandlas till is och kan orsaka betydande skador på grund av frosterosion.

Danfoss erbjuder tillförlitliga och energieffektiva uppvärmningssystem för att förhindra frost och säkerställa frostskydd på avloppsledningar och brandbekämpningsrör. Danfoss har levererat olika sortiment av den här typen av system till fem kontinenter under många år.

Frostskydd

Huvudsyftet med uppvärmning och att förebygga frostskador i systemet är att skydda fundament i lokaler där temperaturen ständigt hålls under noll (t ex i kylförråd, isstadioner mm.).

Skydd mot kondens på golv

I dörröppningar mellan kyl- och frysrum och uppvärmda rum kan kondensvatten bildas på golvet: öppning och stängning av dörrar orsakar konstanta skift mellan kall och varm luft. Detta kan resultera i farliga och driftsbegränsande isformationer på golvet eller i dörröppningen och därför måste golvet i dessa områden värmas upp.

Frysskydd av dörrar och grindar

Normalt används frostskyddssystem för: skjutdörrar, svängdörrar, portar i biltvättar, dörrar i kylförråd, rullkanter i vattenreningsanläggningar mm. Den installerade effekten för portar och dörrar till kylrum är vanligtvis 15-20 W/m per dörrtätning. För svängdörrar och glidskenor för utegrindar måste den installerade utgången motsvara den utgång som används för is- och snösmältningssystem, t ex typiskt 250-350 W/m² (C-C = 7,5 cm).

Produktutbud

Cables

Thermostats