Applikationsnycklar

  • Översikt
  • Verktyg och appar
  • Vanliga frågor
  • Filmer

Den elektroniska ECL Comfort-värmeregulatorn hör samman med ett komplett utbud ECL-applikationsnycklar. Varje ECL-applikationsnyckel är programmerad med specifika parametrar för en särskild fjärrvärme- eller kylapplikation.

Den sinnrika ECL-applikationsnyckeln gör det enklare än någonsin att installera och konfigurera ditt värmesystem i ECL-styrenheten – ingen avancerad programmering krävs.

De data som är inprogrammerade i varje ECL-applikationsnyckel omfattar specialiserad och tillämpad sakkunskap från erfarenhet av fjärrvärmetillämpningar runt hela världen. Detta är din bästa garanti för optimal systemprestanda.

De många olika applikationsnycklar som finns att tillgå för de elektroniska styrenheterna ECL Comfort 210 och 310 gör att du snabbt och enkelt kan styra ditt värmesystem och spara energi tack vare den ökade effektiviteten. Applikationsnycklarna ”A2xx” kan användas med både ECL 210 och 310. Applikationsnycklarna ”A3xx” kan endast användas med ECL 310.

Funktioner och fördelar

Många olika applikationsnycklar

Programmeringen inkluderar data som bygger på globala erfarenheter

Enklare installation och konfiguration av värmesystemsapplikationen i ECL-styrenheten

Verktyg och appar

Programvaruverktyg

Vanliga frågor

Applikationsnyckeln A368 innefattade till att börja med A368.1, A368.2, A368.3 och A368.4.

Från och med januari 2014 innehåller applikationsnyckeln A368 två extra undertyper, A368.5 och A368.6.

Huvudobjekten i A368.5:
F1 är en flödesmätare för mätning av påfyllningsvattenvolymen. Pulserna från flödesmätaren sänds till ECA 32-modulens pulsingång.

S11 är temperaturövervakning av värme, sekundärretur.

S13 är temperaturövervakning av tappvattencirkulation, retur.

Huvudobjekten i A368.6:

S2 är temperaturövervakning av värme, sekundärretur.

S8 är temperaturövervakning av tappvattencirkulation, retur.

En cirkulationspump för tappvarmvatten (P1).

Monteringsanvisningen har uppdaterats.

Monteringsanvisningen på engelska har uppdaterats.

A247 innefattade till att börja med A247.1, A247.2, A347.1 och A347.2.
Från och med januari 2014 innehåller applikationsnyckeln A247 en extra undertyp, A247.3.

De viktigaste skillnaderna jämfört med A247.1:
Inget larm
S7 är laddningstemperaturen för tappvarmvatten. Givare
S4 är uppvärmningstemperaturen för tappvarmvatten. Givare
P2 är den primära kretsens cirkulationspump för tappvarmvatten
P4 är laddningspumpen för tappvarmvatten.

Monteringsanvisningen har uppdaterats.
Monteringsanvisningen har ännu inte uppdaterats.

Filmer